FULL KONTROLL: Advokat og it-ekspert Ketil Heyerdahl på podiet på landsmøtet i Norsk Journalistlag, med full kontroll over teknikken. (Foto: Toralv Østvang)

Han digitaliserer store møter

Nylig gjennomførte Norsk Journalistlag sitt første heldigitale landsmøte. Trådene kan trekkes 20 år tilbake i tid – til norske Macworld.

Gjennom en periode på rundt 12 år har Norsk Journalistlag tatt i bruk små, men stadig litt større komponenter av et egenutviklet databasesystem som holder styr på dokumenter, delegater, talere, hotellovernattinger, ankomster, permisjoner, lunsjer og middager og alle de andre detaljene som inngår i avviklingen av et landsmøte.

I år tok journalistenes fagforening skrittet helt over i den digitale sfæren, med sitt først heldigitale landsmøte – betegnende nok arrangert på et hotell midt blant alle høyteknologibedriftene på Fornebu. Men ingen av IT-bedriftene i nabolaget hadde noe med datamaskinbruken på landsmøtet å gjøre.

Papirløst landsmøte

For deltakerne var den største fordelen at landsmøtet var så å si helt papirfritt. Alt var tilgjengelig digitalt – på storskjerm, pc, nettbrett og mobil. På et møte der man drøfter program, vedtekter, uttalelser, tiltaksplaner, organisasjonsstruktur, lover og regler og dessuten gjennomfører en rekke valg, flyter møtebordene vanligvis over av dokumenter. Og deltakerne må bruke mye tid på å finne frem i dokumentbunken.

Det slapp de i år.

Takket være systemet ble møtet for de over 140 delegatene avviklet effektivt over tre dager, uten forsinkelser hverken på talerstolen eller i logistikken for øvrig.

Det var også et nyttig redskap for redaksjonskomiteene som på slike landsmøter sitter langt utover natta for å bearbeide innkomne forslag og prøve å utarbeide formuleringer som delegatene kan enes om.

Advokat og it-ekspert

Møteromsystemet er ikke utviklet av noe eksternt firma eller av innleide konsulenter. Journalistlaget fant utvikleren i sine egne rekker: Ketil Heyerdahl, en av NJs advokater og først og fremst ekspert på arbeidsrett.

Men helt siden ungdomstiden har Heyerdahl vaklet mellom juss og it, humaniora og realfag.

– Hadde jeg kunnet velge om igjen i dag, hadde det nok blitt teknologien. Men jeg trives jo veldig godt i jobben, der jeg får dyrke mine hovedinteresser innen både juss og it-utviklingsarbeid, sier Heyerdahl i en samtale med PC World/Computerworld.

Macworld-konkurranse

Faktisk var det en av søsterpublikasjonene til PC World og Computerworld som ble en av milepælene i Heyerdahls tidligere karriere som utvikler.

I 1995 arrangerte Macworld Norge en konkurranse som gikk over flere måneder. Konkurransen var knyttet til utviklingsprosjekter basert på databaseprogrammet FileMaker, som var et populært program blant Mac-brukere på den tiden. Det var enkelt og brukervennlig, samtidig som man kunne lage ganske avanserte databaseløsninger med det.

Programmet eksisterer fortsatt i beste velgående, men er et mye mer profesjonelt og avansert verktøy i dag. Det er FileMaker, Inc., et heleid datterselskap av Apple, som står bak FileMaker-programvaren og -verktøyene. Programvaren benyttes både på Mac- og Windows-plattformen.

PÅ LERRETET: Eksempel på skjermbilde fra landsmøteprogrammet, slik delegatene så det på storskjermen. 
DIGITALT LANDSMØTE: Fra landsmøtesalen hos Norsk Journalistlag. Et av saksdokumentene vises på den store skjermen, mens den lille skjermen til venstre viser talerlisten, med fargekoder for dem som skal gjøre seg klare til å entre talerstolen. Delegatene bruker egne terminaler til å skrive inn forslag til vedtak. (Foto: Toralv Østvang)

Juss-student Heyerdahl, som da hadde hoppet av karrieren som programingeniør i NRK, vant Macworld-konkurransen mot mange dyktige FileMaker-utviklere. Vinnerproduktet var et administrasjonssystem for advokatkontorer, kalt Sarepta Advokat. Systemet eksisterer den dag i dag og brukes av en rekke advokatkontorer, men er nå blitt web-basert.

– FileMaker er best

Etter at den nyutdannede advokaten ble ansatt i Norsk Journalistlag i 1997, har han stått bak en rekke interne utviklingsprosjekter i NJ, for eksempel budsjett- og regnskapsløsninger.

MACWORLD-KONKURRANSE: Macworld Norge for 20 år siden. Vi presenterte Ketil Heyerdahl som vinner av den store FileMaker-konkurransen.

– Jeg har gjort en del både i Microsoft Access og i SQL, men fortsatt mener jeg at FileMaker Pro er den beste løsningen for raskt å lage relativt avanserte løsninger. De som står bak FileMaker, har vært flinke til å tilpasse programvaren til web, og de har vært flinke på kompatibiliteten mellom OS X og Windows, sier Heyerdahl.

JOBBEN: Til daglig er Ketil Heyerdahl advokat hos Norsk Journalistlag, med arbeidsrett som spesialfelt. Her utenfor kontorlokalene i Oslo sentrum. (Foto: Toralv Østvang)

Ikke minst synes han at FileMaker-folkene har gjort mye riktig når det gjelder brukergrensesnittet og visuelle virkemidler. – Det er åpenbart ikke ingeniørene som styrer brukergrensesnitt-utviklingen hos FileMaker, sier han.

I tillegg er han godt fornøyd med integreringen mot lynraske iOS-apper.

Mye på fritiden

Mye av it-arbeidet har Heyerdahl gjort på fritiden. – Jeg er vel advokat 95 prosent av arbeidstiden, men det blir jo en del it-virksomhet også, blant annet fordi jeg er statistikkansvarlig i NJ, sier Heyerdahl.

Han legger ikke skjul på at arbeidet med FileMaker og en del annen virksomhet knyttet til datateknologien også er en fritidssyssel.

På spørsmål fra PC World/Computerworld om han har syslet med tanke på å gjøre utviklingsarbeidet til en heltidsbeskjeftigelse, medgir han at tanken har streifet ham. For eksempel har noen av dem som har ansvaret for den tekniske driften av landsmøtene til de politiske partiene, vist interesse for Heyerdahls landsmøtesystem.

– Men jeg har valgt å si nei, for jeg ønsker ikke å redusere stillingen min i NJ, sier Heyerdahl.