RAMMET: Dagbladet, Se og Hør, Din Side, KK og SOL ble stengt torsdag ettermiddag. 

Politiet ber om hjelp

Politiet ber om opplysninger fra alle som har opplevd direktørsvindel eller forsøk på dette siden 2016.

Publisert Sist oppdatert

Direktørsvindel, også kjent som «CEO fraud», er et dataangrep der offeret blir forsøkt narret til å foreta utbetalinger eller overføringer av penger gjennom at angriperen utgir seg for å være en leder i virksomheten, som beordrer overføringen. Dette skjer typisk via e-post, der avsenderadressen er forfalsket for å få mottakeren til å tro at den er ekte.

Direktørsvindel har vært et økende problem de siste årene, og svært mange har blitt utsatt for det.

Etterforskning og rapport

Norsk senter for informasjonssikring, Norsis, skriver på sine nettsider at nå etterspør Oslo Politidistrikt informasjon fra virksomhetene om direktørsvindel og forsøk på dette. Dette kommer i forbindelse med etterforskning av flere større saker, og i nå ønsker politiet å kartlegge omfanget. Informasjonen skal både brukes i etterforskningen og til å lage en samlerapport i ettertid.

Politiet ønsker derfor at alle bedrifter som har opplevd direktørsvindel eller forsøk på dette siden første januar 2016 skal levere informasjonen de har om dette til politiet. Det er utviklet et enkelt Excel-ark for å fylle inn aktuell informasjon, som ikke burde ta allverden av tid å fullføre.

Det understrekes at selv om virksomheten ikke har all informasjonen politiet etterspør, så er det likevel interessant for politiet å få den informasjonen som finnes. Dette skjemaet er ikke å betrakte som en anmeldelse, men politiet kan komme til å kontakte virksomheten på bakgrunn av informasjonen som framkommer.

Det utfylte skjemaet skal sendes inn til christina.rooth@politiet.no så snart som mulig.

Vi håper alle tar seg tiden til å gjøre dette, fordi det er viktig at politiet får dokumentert omfanget av denne typen kriminalitet. Det kommer i neste runde til å inngå i beslutningsgrunnlaget for prioriteringer av mennesker og andre ressurser i politiet, noe som i sin tur kommer alle til gode.