GRUNNSTEIN: Topptungt da grunnsteinen for Green Mountains nye datasenter i Tyskland ble lagt ned. Fra venstre: Rafi Wunsh (Azrieli Group) Svein Atle Hagaseth (Green Mountain), Stephan Krome (KMW), Gert-Uwe Mende (Ordfører), Jörg Höhler (KMW), Katrin Eder (Minister), Oliver Malerius (KMW),Nino Haase (Ordfører), Tobias Junglas og Markus Blum (KMW). (Foto: Greeen Mountain)

Green Mountain bygger i Tyskland

Byggestart for datasenter utenfor Mainz sammen med det tyske kraftselskapet KMW. 

Tidligere i år kunngjorde Green Mountain og KMW at de hadde etablert en joint-venture for å bygge et nytt bærekraftig datasenteranlegg i Mainz, 30 km utenfor Frankfurt. Grunnarbeidet på stedet startet i september, nå er det offisiell byggestart.

– KMW og Green Mountains grønne datasenter er et fyrtårnprosjekt for Rheinland-Pfalz. Ikke bare har prosjektet en regional betydning, men det baner også vei for bærekraftig digitalisering og økonomisk utvikling. Det viser at vi kan nå våre miljømål gjennom samarbeid og tekniske innovasjoner, sier klimaminister i Reinhald- Pfalz, Katrin Eder, i en pressemelding fra Green Mountain. 

Hun var til stede for å legge ned grunnstein sammen med ordførerne fra Mainz og Wiesbaden.  Datasenteret vil driftes av 100% fornybar energi og vil bruke gass fremfor dieselgeneratorer for nødstrøm. Det vil få effektiv og bærekraftig kjøling fra elven Rhinen som ligger rett ved. Spillvarmen som produseres vil føres direkte inn i det eksisterende fjernvarmenettverket til byen Mainz.

– Dette datasenteret, grunnlagt på det banebrytende samarbeidet med Green Mountain, symboliserer teknisk dyktighet og bærekraft. Det viser hvordan innovasjon og bærekraft kan gå hånd i hånd, og vi er stolte av å kunne bidra til å forme en grønn digital fremtid, sier  administrerende direktør i KMW, Oliver Malerius.

Nær knutepunkt

Strømforsyningen til anlegget, som har en maksimal kapasitet på 54 MW, vil komme fra fornybar energi.  Anlegget har en gunstig beliggenhet nær internettknutepunktet DE-CIX i Frankfurt.

Tre datasenterbygninger er planlagt på den nye 25 000 kvm store tomten som ligger inne på industriområdet ved siden av KMWs kraftverk, og grunnarbeidet på den første bygningen er allerede startet, og den vil bli ferdigstilt i første kvartal 2025.

– Dette er virkelig en stolt dag i vårt selskaps historie. Jeg er sikker på at dette prosjektet vil sette en ny grønn standard når det gjelder datasentre i Tyskland, sier administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth i pressemeldingen.