ØNSKER Å SATSE: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland la fram regjeringens oppdaterte datasenterstrategi i dag. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)
ØNSKER Å SATSE: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland la fram regjeringens oppdaterte datasenterstrategi i dag. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Presenterte strategi for norske datasentre

Gode intensjoner – ingen nye midler.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med at tyske Aquila Capital, som satser på datasenterindustrien gjennom selskapet AQ Compute, har kjøpt en tomt på 20 mål på Ringerike, presenterte Distrikts- og digitaliseringsminister Lina Hofstad Helleland regjeringens strategi for datasentre under dagens besøk på Hønefoss.

I dokumentet "Norske datasenter – bærekraftige, digitale kraftsenter", er hovedbudskapet fra regjeringen at de vil styrke markedsføringen av Norge som datasenternasjon, øke konkurransekraften, tilrettelegge for bærekraftig utvikling, og styrke den digitale grunnmuren.

Dokumentet er en oppdatering av strategien Norge som datasenternasjon, som regjeringen la fram i 2018.

Regjeringen er sterk i troen på at datasentre vil være viktig for Norge, og at vi egner oss svært godt for lokalisering på grunn av tilgang til grønn energi i kombinasjon med et kjølig klima. I dokumentet statsråden presenterte oppsummeres og argumenteres det grundig for hvorfor og hvordan datasentre skal bidra til Norges økonomiske utvikling på en grønn måte.

Virkemidlene

Blant virkemidlene er å styrke Invest in Norway, og videreføre dialogen med ledende internasjonale teknologiselskap, der formålet er å tiltrekke seg interesse fra utenlandske aktører i sterk konkurranse med blant annet våre nordiske naboer.

Regjeringen ønsker også å utvikle et nettsted med relevant informasjon for utenlandske virksomheter som ønsker å etablere datasentre i Norge, og har satt ned et offentlig utvalg for å se på konsesjonsbehandling av overføringsnettet og effektivisere prosessene omkring dette.

I et bærekraft-perspektiv ønsker regjeringen å utnytte spillvarme fra datasentrene bedre. For å klare dette utvikles et nasjonalt varmekart, samt å stille krav til datasentrene om utnyttelse av spilvarmen.

Regjeringen ønsker også å videreføre arbeidet med utvikling av IKT-kompetanse i Norge, og å legge til rette for at datasenternæringen kan inngå samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner.

Regjeringen ønsker også å delta aktivt i europeisk samarbeid for å bidra til å skape felles europeiske løsninger for å ivareta digital sikkerhet og bekjempe kriminalitet knyttet til datasentervirksomhet.

Ingen nye midler på bordet

Strategien er kjemisk fri for konkrete økonomiske satsinger, kun formuleringer som videreføre statlige bidrag til bredbåndsutvikling i distriktene, videreføre arbeidet med kompetanseutvikling, legge til rette for stabile rammevilkår for datasenternæringen også framover.