ENDRING: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik sier endringer i kraftmarkedet påvirker datasenterstrategien. Tidligere i uken tok han imot rapporten fra Personvernkommisjonen, fra John Arne Moen. (Foto: Elise Lystad)

Datasenterstrategien revideres – Gjelsvik sier verden er radikalt endret

Regjeringen tar fatt på utfordringer knyttet til den nye politiske situasjonen i Europa og utfordringer med kraftressurser.

Publisert

Computerworld skrev tidligere om at regjeringen har startet arbeidet med en revidert datasenterstrategi. Det bekrefter regjeringen med en pressemelding torsdag.

– Siden den forrige datasenterstrategien ble lagt fram har verden endra seg radikalt. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er endra, kraftsituasjonen er sært krevende, og det er et stadig større behov for datakraft i takt med økende digitalisering. Samtidig legger kryptoutvinning beslag på viktige kraftressurser, sier kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (SP) i pressemeldingen.

Departementet håper på innspill fra datasenternæringen og andre underveis i arbeidet med å revidere datasenterstrategien.

– Mange datasenter leverer viktige tjenester til norske innbyggere og virksomheter og er en viktig del av den digitale infrastrukturen. Norsk næringsliv har også vært tydelige på viktigheten av datalagringskapasitet for både å sikre eksisterende virksomheter – men også bidra til framveksten av nye løsninger. Derfor har vi også foreslått å stille krav til sikkerhet og beredskap for datasentre i høringen om datasenterregulering, seier Gjelsvik.

Departementet jobber videre med å følge opp høringen av ekomloven i en egen prosess, samtidig som de nå starter arbeidet med å revidere datasenterstrategien.