NORDISKE AMBISJONER: Hans Torin og Fred Habberstad ser flere potensielle synergigevinster i den forestående integreringen. (Foto: Combitech)
NORDISKE AMBISJONER: Hans Torin og Fred Habberstad ser flere potensielle synergigevinster i den forestående integreringen. (Foto: Combitech)

Watchcom får svensk eierskap

Saab-eide Combitech har kjøpt opp Watchcom Security Group og sikter seg inn mot større private og offentlige kunder på et nordisk nivå.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har kjøpt aksjemajoriteten i Watchcom med 51,1 prosent, og nå begynner integreringen av selskapene, sier Combitechs konsernsjef Hans Torin.

Han er på norgesbesøk i forbindelse med oppkjøpet og forteller at avtalen også omfatter opsjon på å kjøpe de resterende aksjene i løpet av de neste to årene.

Combitech er et selvstendig konsulentselskap innen Saab-konsernet, er etablert i Sverige, Norge og Finland, og hadde i fjor en omsetning på rundt 2 milliarder kroner. 220 av de rundt 1800 ansatte jobber med it-sikkerhet. I Norge er de fra før etablert gjennom selskapet Combitech.

Nordiske ambisjoner

– Watchcom-brandet vil fortsette, og Watchcom vil også få overført sikkerhetskompetansene som Combitech har i Norge i dag i tillegg til de 28 ansatte de allerede har, fortsetter Torin. Oppkjøpet inngår i en strategi med mål å etablere seg som ledende innen konsulenttjenester i it-sikkerhet, og Torin hevder at Combitech med dette er blitt den største innen it-sikkerhet i Norden med totalt 225 ressurser.

– Watchcom kompletter oss godt og vi får totalt sett en øket bredde på tjenestene, samtidig som vi også har dybden, fortsetter han og referer til et spenn fra arbeid med toppledelse ned til sikring på klientnivå.

Fred Habberstad vil fortsette som administrerende direktør i Watchcom etter oppkjøpet og ser lyst på framtiden:

– I Combitech er det mye kompetanse vi kan høste erfaring av og dra nytte ut av. Sammen blir vi en sterk nordisk aktør med et helhetstilbud innen it-sikkerhet og kan levere til større private og offentlige kunder på et nordisk nivå.

Fortsatt Paranoia-konferanse

For Habberstad betyr det blant annet at Watchcom kan utvide senteret for sikkerhetsovervåkning til å kjøre nordisk, noe som han ser som en stor styrke for begge selskapene.

– Vi satser også på å kjøre den innarbeidete Paranoia-konferansen i Sverige og Finland i tillegg til i Norge, supplerer Torin.

Fokuset framover vil fortsatt være på sikkerhetsbevissthet, administrerte sikkerhetstjenester og sikkerhetsøvelser som en del av en sikkerhetskultur for organisasjonen. De trekker spesielt fram spisskompetanse innen penetrasjonstesting.

På spørsmålet om på hvilken måte Combitech/Watchcom er spesielle i markedet, trekker Torin fram at de er et selskap i Saab-konsernet. Saab er store innen det svenske forsvaret, som stiller ekstremt høye sikkerhetskrav. Han viser også til erfaring med å sikre tingenes internett:

– Vi er blant annet ansvarlige for sikkerheten i selvgående biler, og det er essensielt at ingen skal kunne komme inn og gjøre noe med dem, sier Torin avslutningsvis.