ÅPENHET: Mange av prosjektene i sandkassen har et fokus på åpenhet og hva slags informasjon som deles, forteller Kari Laumann i Datatilsynet. (Foto: Datatilsynet/Ilja C. Hendel)

Ny runde med sandkassa til Datatilsynet

Nå kan flere virksomheter søke om å få bli med i sandkassen for kunstig intelligens.

Publisert Sist oppdatert

Utviklingen av kunstig intelligens (ki) skjer i et forrykende tempo. I Norge betyr det at det er enkelte juridiske spørsmål som ikke har tydelige svar. Datatilsynets sandkasse ser på etiske problemstillinger knyttet til ki.

Datatilsynet åpner nå for flere søknader til sandkassen. Tidligere i år ga Nav den første rapporten fra sandkassen.

Søknadene fra første runde viste at kunstig intelligens er på full vei inn i alle sektorer. Det er utrolig mye spennende innovasjon på gang i både privat og offentlig sektor. Vi i Datatilsynet syns det er veldig spennende at så mange har lyst til å bygge inn personvern fra start, sier Kari Laumann, som er programleder for sandkassen.

Personvern i sentrum

Fire av prosjektene fra første runde er allerede avsluttet, og tre andre prosjekter er underveis. Datatilsynet ser et fokus på kravene til åpenhet, der flere av prosjektene har diskutert hvordan informasjonen skal flyte. Det inkluderer hvem som informeres, når, hvordan og hvor detaljert informasjon man må gi til brukere.

Personvernregelverket legger opp til at behandlingsansvarlig (prosjekteier) skal vurdere risiko og ta grep for å ivareta personvernet til brukerne. Det betyr at det ofte ikke finnes en fasit, men at det må gjøres en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Sånn sett er sandkassen et verdifullt verktøy fordi vi kan vise frem hvilke vurderinger og grep det enkelte prosjekt tar, forteller Laumann.

Vil utforske ki og personopplysninger

I de nye prosjektene ser de etter aktører som jobber med kunstig intelligens og personopplysninger.

Vi er særlig interessert i prosjekter som tar opp problemstillinger som er relevante for andre. Eksempler på problemstillinger er dataminimering i praksis, hvordan utvikle en rettferdig algoritme og hvordan ta i bruk personvernfremmende teknologi i kunstig intelligens-løsninger. Vi ønsker god spredning i type aktører som deltar i sandkassen – alt fra store offentlige virksomheter til små oppstartsbedrifter, avslutter Laumann.

Denne søknadsrunden har frist den 25.mars og man kan sende søknad gjennom nettsidene til Datatilsynet.