SEIER: Line Coll i Datatilsynet sier i en pressemelding at de er svært glade for rettens kjennelse og resultatet, og at dette er en stor seier for personvernet. (Foto: Ilja C. Hendel)

Facebook-eier Meta tapte i Oslo tingrett

Facebook-eier Meta fikk ikke medhold i Oslo tingrett i begjæringen om stansing av millionbøtene Datatilsynet har ilagt selskapet.

I tillegg må Meta betale staten 235.200 i sakskostnader, står det i onsdagens kjennelse. Beløpet må betales innen to uker. Datatilsynet jubler over tingrettens beslutning.

– Vi er svært glade for rettens kjennelse og resultatet. Dette er en stor seier for personvernet, sier direktør Line Coll i Datatilsynet i en pressemelding.

– Dette er en grundig kjennelse som gir nyttige avklaringer. Vi er veldig fornøyd med at domstolen er enig i våre vurderinger, tilføyer seksjonssjef Tobias Judin for internasjonal seksjon i Datatilsynet.

– Blir krenket hver dag

Datatilsynet mener at Metas markedsføring er ulovlig fordi den innebærer en svært inngripende overvåking av brukerne. Selskapet har ikke fulgt opp forbudet mot å bruke persondata til overvåkingsbasert reklame, ifølge tilsynet.

Personvernrettighetene til norske Facebook- og Instagram-brukere blir krenket for hver dag Meta ikke innretter seg, skrev Datatilsynet i en pressemelding da vedtaket ble kjent.

Dagbøter på 1 million kroner begynte å løpe 14. august og kan pågå i inntil tre måneder. Facebook og Meta begjærte bøteinnkrevingen stanset i påvente av at spørsmålet om lovligheten rundt markedsføringen er endelig avgjort av rettsvesenet.

Rettsprosess i Irland

Ifølge Judin er Metas mål med prosessen å få stanset dagbøtene til saken kan bli ført for retten, eller at det hele skal bli avvist og henvist til rettsprosessen i Irland, som egentlig skal gjelde for hele EØS-området.

– Meta mener de er i prosess med det irske datatilsynet, og at det tilstrekkelig. Der har man konkludert med at Meta bryter loven, men sier samtidig at de ikke vil håndheve bruddet, men at de vil gi Meta en sjanse. Det er satt en tidslinje for når de skal gjøre endringer, men denne tidslinjen er ikke bindende. Meta mener dette er tilstrekkelig og ber om at de skal få jobbe i fred, og at de ikke skal bli bedt om å stanse noe nå, sa Judin til NTB da Oslo tingrett startet sin behandling.

Saken ble behandlet i tingretten 22. og 23. august.