DIGITAL TRANSFORMASJON: I disse dager er det mange i offentlig sektor som står midt i digitale transformasjoner. Endringsprosesser i det offentlige har ofte andre utfordringer enn i det private, skriver Frank Langva i dette innlegget. (Foto: Unsplash)

Tre regler for digital transformasjon i offentlig sektor

Debatt: Flere aktører i offentlig sektor står midt i digitale transformasjoner. I dette innlegget kommer Frank Langva i Sopra Steria med tre regler han mener man bør jobbe etter for å lykkes med digital transformasjon i offentlig sektor. 

Publisert Sist oppdatert

 Endringsprosesser i offentlig sektor har ofte andre utfordringer enn i det private: Teknisk gjeld i en krevende portefølje, regulatoriske hindringer og stivnede prosesser. 

Her er tre regler å jobbe etter for å lykkes med digital transformasjon i offentlig sektor:

Regel 1: Det handler ikke om teknologi alene

Helhetlig og effektiv transformasjon gjøres ikke med teknologi alene. Dersom man kun jobber med verktøyene uten samtidig å utfordre på prosess, driver man ikke med digital transformasjon, men med it-forvaltning. Tjenester som utvikles skal fjerne friksjon og forenkle prosesser, både dersom brukerne er egne medarbeidere eller eksterne kunder. Start med å kartlegge hvor det er mest strevsomt for brukerne å få løst sine oppgaver. Neste steg er å heve kvalitet og øke treffsikkerhet gjennom å innlemme tverrfaglige ressurser i teamet. Og ja, du bør selvfølgelig oppdatere teknologien samtidig, men det er et verktøy, og ikke et mål i seg selv.

Regel 2: Involver og etabler relasjoner til brukere

Uten god innsikt i brukernes behov og deres prioriteringer, er det vanskelig å vite hva man egentlig skal bygge. Å forstå brukernes behov fordrer brukerdialog. De fleste som jobber med teknologi og utvikling har i sin karriere fått en spesifikasjon på hva som skal lages. Og noen ganger stusset på hvorfor noen ønsker dette. For hvem vet best hva som løser brukernes utfordring? Sjefen som bestiller, eller utvikler som får oppdraget? Sannsynligvis ingen av dem. Produkter og tjenester må i best mulig grad dekke brukernes behov. Sørg for å involvere brukere, og også at krav til universell utforming oppfylles. Hensyntar man universell utforming allerede i designprosessen får man et produkt som ofte leverer på enda flere parametere enn opprinnelig planlagt.

Regel 3: Tørr å jobbe smidig

Å jobbe smidig handler om å definere hvordan man løser behovene underveis, i stedet for at disse er ferdig definert i forkant. Å jobbe smidig innebærer å ta til seg læring etter hvert som arbeidet skrider frem, og agere deretter. Å jobbe smidig innebærer en svært strukturert prosess for å tilnærme seg brukerbehov som skal løses.

Å jobbe smidig betyr ikke mangel på styring. Tvert imot - de beste smidigteamene jobber med en stram struktur med fast rytme og metodikk i bunn.

Gjennom å arbeide strukturert og brukersentrert på den endringsreisen en digital transformasjon er, vil man oppnå resultater.

I noen tilfeller vil vannfalls-metodikk være et bedre valg enn smidig. Uansett metodikk er målet at teamet i god Kompani Lauritzen-ånd blir den beste versjonen av teamets kapabilitet. Og jobber man smidig skal man strekke seg etter å bli best på smidig utvikling. Å bli bedre og lære av egne erfaringer underveis, ettersom man får egen brukerinnsikt, er i seg selv en smidig prosess.

Gjennom å arbeide strukturert og brukersentrert på den endringsreisen en digital transformasjon er, vil man oppnå resultater. De som klarer å løse dette godt vil som bonus levere tjenester som kan være med å påvirke de samme rammevilkårene som begrenset i utgangspunktet. På veien dit kan man starte med å etterleve disse tre reglene for å levere det sluttbruker ønsker seg:

Tjenester og produkter som virker!