PASS PÅ: Stadig flere danske bedrifter velger å bruke de mange skyløsningene på markedet. Men i langt de fleste tilfeller glemmer de å sikre seg mot datatap – for skygigantene har ikke ryggen din når data går tapt, skriver Frederik Schouboe, CEO & Co Founder i Keepit i denne kommentaren. (Foto: Keepit)

Hvem leder den digitale transformasjonen?

KRONIKK: Er det CEO-en, CTO-en eller COVID-19, undrer Frederik Schouboe.

Publisert Sist oppdatert

De bedriftene som er best rustet for krisen og som umiddelbart ser ut til å klare seg best, er de som allerede har gjennomført en større digitalisering og som dermed har klart å fjerne analoge hindringer.

Vi snakker altså om de bedriftene som relativt enkelt kunne flytte arbeidsoppgavene sine hjem, som allerede hadde en signifikant andel av bedriftens salg nett, og som allerede hadde gjennomført en digitalisering av bedriftens data, arbeidsflyt og prosesser. Dette for å optimalisere der det kan optimaliseres, men også for å sikre best mulig fleksibilitet for medarbeiderne.

Mange bedrifter har i all hast gjennomført en digitalisering av både arbeidsprosesser og igangsatt nye salgsmuligheter, for å opprettholde salgsflyt og sikre likviditet. Det er imponerende hvor smidige, kreative og omstillingsklare de fleste bedrifter har vært siden korona-krisen begynte, og det skaper tro på at mange bedrifter skal klare seg gjennom krisen.

Det at man har tatt i bruk skytjenester som Office 365 og Teams vil bety en omfattende endring i de vanlige daglige prosessene, som sannsynligvis vil bli langt mere fleksible og uformelle. Jeg kan garantere at det vil henge ved – også når vi engang får en vanlig hverdag igjen. Skytjenestene er en reddende engel i disse korona-tider, og det passer godt sammen med våre krav om en moderne og fleksibel arbeidsplass.

Men en migrering til skyen er ikke bare noe man gjennomfører på en uke. Bare spør enhver CIO som har gjennomført en digitaliseringsprosess av en bedrift – det krever omhu og omtanke. De digitale dataene er i dag bedriftenes viktigst ressurs, og det finnes mange fallgruver.

Derfor er det avgjørende at man tenker gjennom hele prosessen, hvis man har vært nødt til å digitalisere arbeidsprosesser og metoder for å kunne tilpasse seg Korona-krisen.

Et klassisk eksempel er skytjenester: Når bedrifter skaper de nødvendige rammene for hjemmearbeidsplasser med tjenester som Teams, OneDrive og Office 365, bør det skje med omtanke. For eksempel er det dessverre langt fra klart for alle at data ikke er beskyttet i Microsoft eller Googles skyløsninger. Det vil si at hvis man skulle bli rammet av et ransomware-angrep som er målrettet mot data i skyen, enten det er snakk om epost, filer, kontaktinformasjon eller annet, så er det ingen hjelp å hente hos Microsoft. Det er ene og alene ditt ansvar å beskytte og sikre dine data i skyen. Derfor er det avgjørende å huske på å implementere skydataene i den eksisterende sikkerhetskopieringsstrategien.

Og det skal også legges til at antallet ransomware-angrep er fordoblet siden COVID-19.

Det dreier seg om å handle raskt, men uten å miste overblikket. Det dreier seg om å sikre seg at det er bedriften som styrer digitaliseringen, og ikke COVID-19 som dikterer det.

Tvangsdigitaliseringen kan faktisk gjøre at bedriften står sterkere etter krisen, både når det gjelder produktivitet og i forhold til at bedriften skaper de beste og mest fleksible rammene for en stadig mer krevende arbeidsstyrke. Det forutsetter imidlertid at dette håndteres riktig fra start. Ellers ender man opp med en halvferdig løsning, som like godt kan gjøre mer skade enn nytte.

 

Frederik Schouboe, CEO & Co Founder, Keepit