IMPROVISERE: Pandemien har vist oss at det er mulig å improvisere for å få opp løsninger raskt, skriver Steffen Sutorius. (Foto: Digdir)
IMPROVISERE: Pandemien har vist oss at det er mulig å improvisere for å få opp løsninger raskt, skriver Steffen Sutorius. (Foto: Digdir)

De beste improvisasjonene er godt forberedt

KOMMENTAR: I kunstverdenen kan improvisasjoner og øyeblikkets dramaturgi virkelig by på de store opplevelsene. Hvordan kan det ha overføringsverdi til digitaliseringens scene? Det handler om forberedelser.

Publisert

For vi vet alle at improvisasjon krever et godt grunnlag. Enten det handler om musikk, teater eller andre felt, krever det både talent, timer med øving, fremragende ferdigheter og god kunnskap. De beste improvisasjoner er rett og slett godt forberedt.

Slik er det på de fleste områder, også når det kommer til digitalisering og utvikling av nye tjenester.

Er det noe vi har lært det siste halvannet året, er det at vi som samfunn evner å levere gode digitale løsninger for folk – og vi kan gjøre det på kort varsel. Vi har byggeklossene, ferdighetene og kompetansen som må til.

Leveransene av en rekke brukerrettede «koronaløsninger» under pandemien hadde ikke vært mulig uten den digitale grunnmuren vi har i form av nasjonale fellesløsninger, deling av data og felles mål.

Eksempelet UDI

UDI fikk i praksis fem virkedager på seg til å få opp en digital løsning som gjorde det mulig for innreisende å søke unntak fra bestemmelsene om karantenehotell.

Et glitrende eksempel på dette er Utlendingsdirektoratets måte å løse et hasteoppdrag som de fikk fra Justis- og beredskapsdepartementet i mai. Norge sto fortsatt i pandemien, men reiseaktiviteten over grensene var i ferd med å ta seg opp. UDI fikk i praksis fem virkedager på seg til å få opp en digital løsning som gjorde det mulig for innreisende å søke unntak fra bestemmelsene om karantenehotell.

For enkeltmennesker i krevende livssituasjoner var dette en viktig og etterspurt tjeneste. Det kunne for eksempel være en norsk utvekslingsstudent i USA som måtte hjem for å se si alvorlig syke far.

UDI slo fort fast at de ikke kunne gjøre jobben alene med egne saksbehandlingssystemer. Løsningen var å gå til Digdir. Ved hjelp av fellesløsningene ID-porten og Altinn – og et imponerende samarbeid med kommunene og en rekke virksomheter knyttet til innreise- og grensekontrollen – var løsningen på plass innen fristen.

Vi lykkes best sammen

Dette er også et eksempel på at digitalisering er en lagsport. Vi kan ikke lykkes på hver vår kant. Mitt budskap i flere år har vært at den største utfordringen for det offentlige er å lykkes bedre på tvers av alle virksomheter og sektorer. Det er vårt felles samfunnsoppdrag.

Vi ser at koronakrisen har endret beslutningstakernes forståelse for digitalisering. Samarbeid og gjenbruk har fått økt fokus og forståelse. Vi må bygge på og videreutvikle det vi har. Det frigjør ressurser og penger til andre viktige samfunnsformål og kanskje aller viktigst: Det gir innbyggerne, næringslivet og frivillige organisasjoner en enklere digital hverdag.

Flere bruker fellesløsningene

Vi gikk inn i 2021 med høyt tempo. Vi ser en fortsatt kraftig vekst i bruken av fellesløsningene, registrene og deling av data. Ved inngangen til september var det 8.700 tjenester som brukte fellesløsningene fra Digdir. Det er tjenester som anvender ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret, eSignering og andre løsninger. Økningen bare i år er på 20 prosent. I tillegg kommer bruken av Altinn-plattformen.

Samarbeid, fart og finansiering

Hva har disse månedene lært oss? Vi har sett at det offentlige har evne til å digitalisere prosesser hurtig og effektivt. Under pandemien kom hastebestillingene på løpende bånd, og statlige virksomheter leverte nye løsninger raskt – i all hovedsak gjennom samarbeid. Dette er en erfaring det er viktig å ta med seg videre.

Vi har sett at det offentlige har evne til å digitalisere prosesser hurtig og effektivt.

Samtidig kan dagens prosesser for å sikre finansiering til prosjekter både være lange og tidkrevende. Fremover bør det vurderes å innrette finansieringen slik at virksomhetene i større grad kan bli målt på om de oppfyller målene med digitaliseringen og ikke bare med enkeltprosjekter. En modell kan være å delegere finansieringspotter til virksomheter, eller samarbeidsråd som Skate, basert på klare føringer og målsettinger. Slike grep vil fremme mer samarbeid og sikre ytterligere fart i digitaliseringen.