FORSKJELL: Det er uheldig at det eksisterer en kløft mellom ledere som søker utviklere og utviklerne de søker etter, fordi de ikke snakker samme “språk”, hevder artikkelforfatteren. (Foto: Istock)

Snakker lederteam og apputviklere samme språk?

Applikasjonene vi bruker er nøkkelen til den moderne, digitale økonomien. Det er appene som gjør det mulig for oss å skape digitale opplevelser og tilby tjenester som engasjerer det norske folk.

Publisert

Heldigvis har mange ledere forstått hvor viktige appene er. Det er bare å ta en kikk på stillingsutlysningene på finn.no, så ser man hvor mange som desperat forsøker å tiltrekke seg utviklere.

Vi foretok en undersøkelse av stillingsannonser, hvor vi så at etterspørselen etter apputviklere steg med hele 38 prosent i Europa fra første kvartal i 2021 til første kvartal i 2022. Samtidig er det ikke nødvendigvis så lett å fylle disse stillingene. Ifølge NAVs årlige bedriftsundersøkelse fra i fjor, hadde Norge et underskudd på hele1600 utviklere.

En kløft mellom ledelse og utviklere

Denne typen stillinger er, naturlig nok, ekstremt tekniske, og må besettes riktig dersom virksomhetene skal kunne tilby apper som skaper en “wow-effekt” hos brukerne. it-direktør i Skatteetaten Jørn Leonardsen skriver på etatens hjemmeside om hvordan folks forventninger til digitale tjenester bokstavelig talt har blitt drevet opp i skyene av de internasjonale leverandørene. Enten vi samhandler med private aktører eller henvender oss til det offentlige, forventer vi at appene skal være bra!

Utfordringen med å levere apper med så høy kvalitet, er at ledergruppene sjelden er spesielt teknisk orienterte. De snakker gjerne et helt annet “språk” enn utviklerne og man risikerer at det oppstår en kløft mellom dem.

FJERN KLØFT: Norgessjefen i VMWare, Andy Stevens, peker på en kløft mellom toppledelse og utviklere. (Foto: Lauren Kallen/Wework)

Virksomhetens drømmesituasjon er gjerne å finne utviklere som forstår samfunnsoppdraget eller forretningstankegangen, og kan utvikle apper som bidrar til at man når de overordnede målene man har satt seg. Vår undersøkelsen antyder imidlertid at bedrifter ofte ansetter utviklere som, selv om de har de nødvendige tekniske ferdighetene, ikke nødvendigvis forstår hvordan deres arbeidsgivere forventer at appene skal bidra til dette.

Søker ikke etter forretningsforståelse

Denne forståelsen er avgjørende for å få topplederne med på laget når de ønsker å satse på apputvikling. Likevel er den sjeldent med i virksomhetenes krav når det søkes etter utviklingsressurser. Bare fem prosent av oppføringene nevner behovet for finanskunnskap, seks prosent fremhever evnen til styring av interessenter og syv prosent søker etter ferdigheter innen prosjektledelse.

Begge kommuniserer kanskje klart og tydelig på sitt eget mål, men nyansene går tapt for motparten.

Dette gjør kløften dypere, mellom de tekniske og ikke-så-tekniske delene av virksomheten, og som så ofte ellers når man snakker ulikt språk, er det en fare for misforståelser. Begge kommuniserer kanskje klart og tydelig på sitt eget mål, men nyansene går tapt for motparten. Dette kan føre til at appene til syvende og sist ikke innfrir de forventningene man hadde. Man risikerer at de ikke møter brukernes behov på riktig måte eller ikke engasjerer dem fullt ut, at de ikke distribueres raskt nok eller unnlater å levere den opplevelsen virksomheten trenger at de gjør.

Gjøre utfordringen til en mulighet

For å snu på dette må tre ting skje: For det første må virksomhetene se på hvordan de rekrutterer, slik at de tiltrekker seg rett kompetanse. Arbeidsgivere må prioritere de som kan håndtere ulike interessenters forventninger og utviklerne må kunne snakke med toppledere og sjefer på en måte som disse er vant til og forstår.

For det andre bør utviklere vurdere hvordan de kan gjøre seg enda mer attraktive og utvikle disse etterspurte ferdighetene hos selv. Selv om etterspørselen, sett over lengre tid, kan tyde på at utviklere ikke trenger å bekymre seg for jobbmarkedet, er det usikre tider i mange bransjer.

For det tredje må devops-ledere optimalisere eksisterende applikasjoner og plattformene de bygger på og styrer gjennom, ved å standardisere og automatisere.

Unngå flaskehalser

Mange av organisasjonene som mangler utviklere jobber på tvers av flere verktøy og applikasjonsplattformer for å bygge og administrere appene sine. Dette betyr at de må ansette flere spesialiserte team, noe som gjerne føler til siloer og potensielle flaskehalser. Noen organisasjoner går til og med så langt som å bygge hele applikasjonsplattformen selv i stedet for å bruke en rimelig, eksiterende plattform-tjeneste. Og det kan godt hende de får en kul plattform på den måten, men da bruker de også de begrensede ressursene de har på dét, fremfor å løse reelle forretningsbehov. I stedet for å skape verdi, blir utviklerne fokusert på å drifte og vedlikeholde sin egen, interne baseline-plattform.

Den nåværende kløften mellom de tekniske og ikke-tekniske delene av virksomheten, gir utviklere en unik mulighet til å være broen over juvet.

Jo mer organisasjoner er i stand til å standardisere sine verktøy, plattforms-tjenester, prosessene sine (CI / CD), og automatisere der det er mulig – jo større er sjansen for å lykkes. Og større er sjansen for at utviklere og ledere kan forstå hverandre.

Kort sagt handler det om å optimalisere ressursene man allerede har, og gi dem mulighet til å fokusere på å skape verdier for innbyggere og kunder.

Den nåværende kløften mellom de tekniske og ikke-tekniske delene av virksomheten, gir utviklere en unik mulighet til å være broen over juvet; den som binder virksomheten sammen. Hvis virksomheter har et valg mellom en teknisk dyktig kandidat og en som kombinerer dyp teknisk kunnskap med evnen til å kommunisere i forretningsmessige termer, bør de velge sistnevnte hver gang.