SKAPER DIALOG: Kenneth De Brucq vil legge til rette for personlige kontakter.

Nye Dell vil samle it-bransjen​

8. september vil nye Dell Technologies vise seg fram med utradisjonelt event som skal aktivisere partnere og kunder.

Publisert Sist oppdatert

- Vi kan ikke ha Future Ready som tema på eventet uten å arrangere det på en Future Ready-måte, sier Kenneth De Brucq, som er markedssjef i Dell.

Med slagordet FutureReady vil Dell markere at det dreier seg om et paradigmeskifte, og både form og innhold på arrangementet skal understreke at de tenker i nye baner.

Fusjon med EMC  

Eventet han refererer til går av stabelen den 8. september, i etterkant av den fastsatte datoen for storfusjonen mellom med EMC. Mye tyder på at norske partnere og kunder her for første gang vil møte det fusjonerte selskapet, som etter planen skal hete Dell Technologies.

Dette kan ikke Kenneth foreløpig bekrefte, siden giftemålet mellom de to it-gigantene ikke formelt er i orden før det er godkjent av EMCs aksjonærer. Godkjennelsen ligger i kortene, men vil ikke foreligge før i slutten av juli.

-- En konferanse består gjerne av dialogtid, taletid og lyttetid. Vi vil øke dialogtiden og taletiden, sier han. Målet er å aktivisere deltakerne og få i gang samtaler, i stedet for at de blir sittende som passive tilhørere. Det skal være en arena der partner møter kunder, kunder møter kunder, og Dell Technologies møter kunder.

-- Vi ønsker å komme bort fra den tradisjonelle måten å arrangere på, sier Kenneth, og skisserer opplegget han mener alle i bransjen kjenner så altfor godt:

- Noen få keynote-foredragsholdere som skal trekke folk. Etter dem kommer talere fra sponsorene, fulgt av 3-4 parallelle faglig spor. En end-note til slutt skal bidra til å holde på folk gjennom dagen. Sponsorene har stands i utstillingsområdet, der deltakerne bare kommer innom i pausene for å plukke med seg noen twist og en kopp kaffe.

-- Slike opplegg har vi også merket at vi får lite ut av, kommenterer han.

Personlige kontakter 

Dells nye giv innebærer å kutte helt ut store og pasifiserende plenumsforedrag med stor avstand mellom tilhørerne og foredragsholderne. De vil sette møtet mellom partnere, kunder og Dell Technologies mye kraftigere i fokus.

-- Nærhet til keynotes er essensielt, understreker Kenneth. Keynote-talerne vil holde foredragene sine på små scener med bakteppe som ikke tar flere enn 30 deltakere av gangen. Foredragene foregår midt i lokalet, men med høreklokker som utelukker alt bråket fra omgivelsene. Scenene skal ikke være større enn at deltakerne kan komme i direkte kontakt med foredragsholderne.

Rent praktisk vil konferansen være organisert rundt fire tunneler, som hver vil fokusere på trender, Dell & partnernes syn på den aktuelle trenden, samt kundehistorier.

Tunnelene er faglige, men også fysiske, i den forstand at de forskjellige tunnelene befinner seg i hver sine losjer i Ullevål Stadion.

Erfaringer på godt og ondt 

Kenneth poengterer at kundehistoriene ikke nødvendigvis vil være suksesshistorier, men at de skal formidle erfaringer på godt og ondt og vise hvordan de bruker teknologien.

I hver tunnel er det mulig å få med seg fire kundehistorier. Da kan de interesserte trekke seg tilbake til et av de 24 møterommene som står klare.

-- Vi vil ha dialog, ikke talere, understreker Kenneth. -- Møterommene tar 12 personer i snitt, og maksimaltiden i et møterom er satt til 40 minutter. Det dreier seg om informasjonsdeling, og minst halvparten av tiden skal være diskusjon.

En eventapp skal gjøre dialogen og kontaktene lettere.  Her kan deltakerne se navn, tittel og firma på dem som er med og selv gjøre avtaler.

Vi stiller opp med en arena på 1200 kvadratmeter og legger til rette for kontakter og dialog. Målet er ikke å holde på de besøkende gjennom dagen, men at de skal få mest mulig ut av besøket. Derfor er vi fornøyd om den besøkende møter opp, får tatt en samtale, tar seg en runde og går, sier Kenneth De Brucq.

-- Møtene, samtalene og kontaktene er det viktigste – de beste ideene kommer ofte ved at feil folk befinner seg på feil sted, avslutter han.