UNDERVURDERT: It-avdelingen er av de viktigste virkemidlene for å skape vekst, mener Norgessjef i Dell Technologies, Christian Lorck. (Foto: Dell Technologies)
UNDERVURDERT: It-avdelingen er av de viktigste virkemidlene for å skape vekst, mener Norgessjef i Dell Technologies, Christian Lorck. (Foto: Dell Technologies)

– It-avdelingen får ikke den anerkjennelsen de fortjener

Dell Technologies har kartlagt teknologilederes bekymringer, og har kommet frem til at it-avdelingen anses som stadig mer strategisk viktig.

Publisert Sist oppdatert

– Det er tydelig at it-ledere ønsker bedre forutsetninger til å styrke virksomhetens konkurranseevne. Mange flagger at de mangler midler til investeringer, og de er også bekymret for et stadig større antall nye lover og regler, sier Norgessjef i Dell Technologies, Christian Lorck, i en melding fra selskapet.

Selskapet har hentet inn 1500 svar fra teknologiledere i mellomstore europeiske bedrifter, der 3 prosent av svarene ble gitt av norske ledere. Kartlegging er utført av IDG Connect på vegne av Dell Technologies. Hensikten var å finne ut av hvilke teknologibehov virksomhetene flagger, og få en bedre forståelse for hvordan it-avdelingen brukes for å styrke konkurransekraften.

It-avdelingen viktigst

Ifølge meldingen bekrefter undersøkelsen at it-avdelingen anses som stadig mer strategisk viktig. Over halvparten sa seg enig i utsagnet om at it-avdelingen var viktigst for å skape konkurransefortrinn. Mange samtykket også at it-avdelingen var nødvendig for å holde produktiviteten oppe, og at it-avdelingen også er av de viktigste virkemidlene for å skape vekst.

– It-avdelingen får ikke den den anerkjennelsen de fortjener, og midlene de behøver. Dette ser vi særlig i svarene fra Norge, der høy digital modenhet gir seg uttrykk i en konstruktiv utålmodighet. Vi vet hva en god it-avdeling kan bety for virksomheten, og derfor har mange lyst til å skape positiv endring med smarte teknologigrep, sier Lorck.

Sikkerhet gir uro

I it-driften er de største uromomentene sikkerhet, samsvar med nye regler og retningslinjer, høye kostnader til drift av maskin- og programvare, og tilgang på relevant kompetanse. Annenhver norske leder uttrykker uro på høy kostnad på it-fagfolk, og for evnen til å sikre høy tilgjengelighet på tjenestene. Sikkerhet er likevel det som gir mest uro.

– I Europa er man mer bekymret for spionvare, virus og ormer enn målrettede angrep som ransomware og tjenestenekt. I Norge er frykten størst for målrettede angrep, og ledere sier de må bruke veldig mye tid og ressurser på sikkerhet. Dette er ikke overraskende med tanke på den høye oppmerksomheten som nå vies it-sikkerhet i samfunnet, sier Lorck.

Blant nye teknologier rangeres analyse av data, kunstig intelligens og maskinlæring som de viktigste, heter det i meldingen.