ENKLERE HVERDAG: Innovasjon i det offentlige har hatt en viktig plass under pandemien. Her ved Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet. (Foto: Digitaliseringsdirektoratet)
ENKLERE HVERDAG: Innovasjon i det offentlige har hatt en viktig plass under pandemien. Her ved Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet. (Foto: Digitaliseringsdirektoratet)

Disse skal kjempe om årets Digitaliseringspris

Digitaliseringsdirektoratet har pekt ut tre kandidater for beste offentlige innovasjon.

Publisert Sist oppdatert

Årets finalister til Digitaliseringsprisen er Forsvarets «Min side»-løsning, Utlendingsdirektoratets automatisering av søknader om statsborgerskap, og TISK IKT, et storstilt digitaliseringssamarbeid for å takle pandemien.

– Dette er tre svært sterke kandidater som alle viser kraften som ligger i digitalisering. Løsningene er nyskapende og bidrar til en bedre og mer effektiv offentlig sektor – og til en enklere hverdag for innbyggerne, sier Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Digitaliseringsprisen

  • En pris som kårer årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor.
  • Deles ut av Digitaliseringsdirektoratet på Digitaliseringskonferansen.
  • For å få prisen må prosjektet bl.a. bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial.
  • Blant tidligere års vinnere finner vi Folkehelseinstituttet, NAV, DSOP-samarbeidet og Deichmanske bibliotek Tøyen.
  • I årets jury sitter Olav Skarsbø (leder) i Digdir, Liv Dingsør i DigitalNorway, Marianne Hofseth-Olsen i Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby i IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

Vinneren stemmes fram under Digitaliseringskonferansen 2022, som går av stabelen på Gardermoen 22.-23. august. Det er Digdir som står bak konferansen og prisen.

Offentlig samarbeid mot korona

Da pandemien kom til Norge, ble forvaltningen satt under stort press. Det ble behov for koordinering av alt fra testing, prøvesvar og vaksinedokumenter, til informasjonsflyt mellom innbyggere, kommuneleger og smittevernteam.

En rekke sentrale aktører gikk sammen om digitaliseringsprogrammet TISK IKT, der målet var å utvikle nye og bedre løsninger for å hjelpe innbyggere, helsetjenesten og samfunnet. Disse var Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktorat for ehelse, Norsk helsenett, KS, Sykehuspartner/Helse Sørøst, Digdir, Skatteetaten, Politiet og Legeforeningen.

En rekke nyvinninger har sett dagens lys gjennom digitaliseringsprogrammet. Blant disse finner vi koronasertifikatet, som er blitt fremvist nesten 40 millioner ganger og gjort det enklere med grensepasseringer.

Digitaliserer soldatlivet

Mens ansatte i Forsvaret jobber på graderte, skjermede nettverk, har dialogen med soldater og ikke-ansatte skjedd på papir og e-post. Dette medførte mye analogt arbeid i Forsvaret, samtidig som mange soldater lenge har ønsket bedre og mer relevant informasjon. Noe måtte gjøres.

Sammen med rådgivere og tjenestedesignere fra et eksternt konsulentselskap, gjennomførte Forsvaret en brukerreise for førstegangstjenesten. Innsikt herfra ble brukt til å gå i gang med et pilotprosjekt med en gruppe ungdom som var innkalt til sesjon. I et smidig og tverrfaglig prosjektopplegg ble løsningen gradvis videreutviklet og supplert med brukerreiser for andre målgrupper, som reservister og soldater på utenlandsoppdrag.

Resultatet er «Min side». Her får soldater og andre brukergrupper tilgang til skreddersydd informasjon og en oversikt over tjenester og resultater. De kan også se informasjon som Forsvaret har lagret om dem fra egne og andre registre.

Automatiserer statsborgersøknadene

I 2020 mottok Utlendingsdirektoratet (UDI) mer enn dobbelt så mange søknader om statsborgerskap som de gjorde året i forveien. Det satte saksbehandlerne under et enormt press. Da var det godt UDI hadde satset på automatisering.

Etter en omfattende kartlegging og modellering av søknadsprosessen, kunne UDI og et eksternt it-selskap sette sammen en brukerreise for de som søker statsborgerskap. Klarspråk og brukersentrert design er blitt viktige hjelpere i søknadsprosessen, og bidrar til fullautomatisering av kurante og enkle saker. Data hentes fra og deles med en rekke andre instanser, noe som letter arbeidet både for søker og saksbehandler.