MEDFINANSIERING: Kommunal -og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) forventer at årets tiltak vil gi bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

Digdir støtter etater med 130 millioner kroner til digitaliseringsprosjekter

Digitaliseringsdirektoratet har satt av 132,5 millioner kroner til digitaliseringstiltak i ulike etater. Folkehelseinstituttet får største del av potten.

Publisert

Folkehelseinstituttet jobber med et digitalt prosjekt knyttet til helseovervåking og får nesten 50 millioner kroner.

– Medfinansieringen er viktig for små og mellomstore digitaliseringstiltak i ulike sektorer og støtter opp under målene i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, sier kommunal -og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Også Direktoratet for byggkvalitet og UDI er blant etatene som får midler til digitalisering.

– Jeg forventer at årets tiltak vil gi bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning, legger Gjelsvik til.

(©NTB)