ØKONOMISK STØTTE: Tre tiltak får til sammen vel 19,5 millioner kroner fra Medfinansieringsordninga.
ØKONOMISK STØTTE: Tre tiltak får til sammen vel 19,5 millioner kroner fra Medfinansieringsordninga.

Digdir gir medfinansiering til eget prosjekt

Tre nye digitaliseringstiltak får medfinansiering i 2021. Blant dem er Digitaliseringsdirektoratets eget prosjekt "Tjeneste- og hendelseskatalog".

Publisert

Digdir forvalter medfinansieringsordningen, en ordning som gir statlige virksomheter støtte til å gjennomføre digitaliseringsprosjekt som er samfunnsøkonomisk lønnsomme. I år er det tre tiltak som til sammen får 19,5 millioner kroner fra ordningen.

De tre tiltakene er en plattform for deling og gjenbruk av strukturerte kravspesifikasjoner til bruk i anskaffelser, et digitalt portalsystem knyttet til rettigheter og privilegium for utenlandsk personell og et felles oversyn over tjenester og hendelser til støtte i utvikling av digitale tjenester. Sistnevnte er Digitaliseringsdirektoratets eget prosjekt "Tjeneste og hendelseskatalog".

Kort om tiltakene

På Digdirs sider kan man lese at de tre prosjektene som får støtte. Blant annet får Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) støtte til prosjektet "Kravbank" der de skal utvikle en plattform for deling og gjenbruk av strukturerte kravspesifikasjoner til bruk i anskaffelser. Det er først og fremst DFØ sine statlige kunder som vil kunne dra nytte av løysiningen.

Utenriksdepartementet får støtte til sitt prosjekt "DipReg". Departementet skal utvikle et digitalt portalsystem som skal erstatte manuelle og papirbaserte prosesser knytt til rettigheter og privilegium for utenlandsk personell som følge av forpliktelser om diplomatisk og konsulært samkvem. Ifølge Digdir skal prosjektet bidra til å effektivisere arbeidet og øke sikkerheten i disse prosessene. På sikt skal løsningen integreres mot aktuelle system i andre statlige virksemder som Politiet, Skatteetaten og Statens vegvesen.

Digitaliseringsdirektoratets eget prosjekt "Teneste- og hendelseskatalog", får også støtte av medfinansieringsordningen i år. Prosjektet er en fellesløsning som skal integreres i en eksisterende fellesløsing; Felles datakatalog.

Det er behov for et felles oversyn over tjenester og hendelser, og ved å kople dette til Felles datakatalog (data.norge.no), får vi en felles plattform for deling av tjenester og data. Det vil være til støtte for utvikling av tjenester, tjenestekjeder/sammenhengende tjenester og bidra til raskere realisering av nye tjenester. Dette vil komme virksomheter som skal utvikle digitale tjenester til gode, og i neste omgang komme innbyggere og næringslivet til gode, i form av nye digitale tjenester, heter det i nyhetsmeldingen på Digdirs sider.