ET PRIVILEGIUM: Nina Olsen Munthe har vært fungerende avdelingsdirektør, og sier det er et privilegium å jobbe i stillingen hun nå blir tilsatt. (Foto: Are Kvistad/Digdir)

Ny avdelingsdirektør for fellesløsninger i Digdir

Nina Olsen Munthe (53) er tilsatt som ny avdelingsdirektør for fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Olsen Munthe har vært fungerende avdelingsdirektør i stillingen siden november 2022. Før det var hun seksjonssjef for marked- og tjenesteoppfølging i Digdir. 

– Digdirs avdeling for fellesløsninger består av flere sterke fagmiljøer som er ledende på sine områder. Jeg gleder meg til å lede det spennende arbeidet med å øke utbredelsen og videreutvikle fellesløsningene for å forenkle, forbedre og effektivisere offentlig sektor, sier Nina Olsen Munthe i en pressemelding.

Olsen Munthe er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har også bakgrunn som avdelingsdirektør i Skatteetaten der hun ledet etatens veiledningstjeneste fra 2007 til 2016.

Sikre, digitale løsninger

For fellesløsningene er tanken å lage sikre, digitale løsninger som dekker felles behov i forvaltningen, slik at disse på enklest mulig måte kan gjenbrukes bredt i tjenestene som offentlige virksomheter og kommunesektoren tilbyr til innbyggere, næringsliv og øvrig samfunnsliv.

– Dette handler om samarbeid, effektiv ressursbruk og digital samhandling i praksis som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for alle. Det er et meningsfullt oppdrag som jeg synes det er et privilegium å få være med på, sier Olsen Munthe.

Viktige oppgaver

Flere av fellesløsningene fra Digdir er definert som samfunnskritiske. Direktør Frode Danielsen sier ansettelsen av Nina Olsen Munthe bidrar til å svare på utfordringene direktoratet står overfor.

– Hun kjenner både Digdir og mange av virksomhetene som vi samarbeider med godt, og har god innsikt i hva som må til for å lykkes. Det gjelder ikke bare det omfattende moderniseringsarbeidet som direktoratet står midt oppi, men også hvordan vi skal klare å ta nye steg for å levere gode fellesløsninger med stor samfunnsnytte – sammen, sier Danielsen.

Nina Olsen Munthe tiltrer stillingen umiddelbart.