NY MELDINGSVISNING: Dokumentene i Digiposts nye meldingsvisning blir vist i ny fane på enhetens nettleser på desktop. I iOS-appen blir dokumentene vist i en nyutviklet visning, mens på Android åpnes de i en ekstern app som støtter filtypen. (Skjermdump: Digipost)

Digipost har fått ny meldingsvisning

En ny teknisk løsning for visning av meldinger skal bedre den universelle utformingen i postkassen.

Digipost lanserte nylig en ny teknisk løsning for visning av meldinger. Den nye meldingsvisningen skiller seg fra forgjengeren ved at dokumentet ikke lenger åpner seg i det man klikker på meldingen, men heller viser en side som inneholder informasjon om melding og avsender, vedlegg og handlingsalternativer.

– Den nye visningen gjør det enklere å få oversikt over vedlegg, enklere å lese dokumenter, og enklere å utføre handlinger knyttet til meldingen. Det er fortsatt tidlig, men de foreløpige resultatene er lovende. Vi ser en nedgang i henvendelser knyttet til problemer med visning av digital post på 80 prosent, sier Hege Langlo, produkteier for digital post i Digipost i en pressemelding fra den digitale postkasse-tjenesten.

Bedre UU

Digipost ble utviklet i en tid da de fleste brukte desktop. Selv om det er gjort endringer underveis, har løsningen inntil nå vært best tilpasset store skjermer.

I dag leser 85 prosent av den digitale postkassens 2,9 millioner brukere posten sin via mobiltelefon. Dermed var det behov for å tenke annerledes rundt visning av meldinger og dokumenter. Den nye løsningen skal være brukertestet jevnlig i utviklingsprosessen.

– Avsendere trenger ikke å endre noe. De fortsetter å sende inn meldinger på samme måte som tidligere. Det eneste de kanskje vil merke at færre tar kontakt med dem fordi de ikke klarer å lese meldingene de mottar, forteller Langlo.

Digipost har over tid fått tilbakemeldinger fra folk som av ulike årsaker ikke klarer å åpne eller lese innholdet de får i Digipost. Funksjoner for å forstørre tekst og visning av PDF-dokumenter skal være langt bedre i den nye løsningen, enn i den forrige som baserte seg på en innebygget PDF-leser. Ny meldingsvisning gir også mulighet til å løfte fram funksjoner som for eksempel utskrift, som er en viktig funksjon for mange eldre innbyggere, og innbyggere som liker å arkivere viktige dokumenter fysisk, heter det i meldingen.

For Digipost er det fremdeles viktig at dokumentene avsendere sender i Digipost er utformet slik at de oppfyller kravene til universell utforming, for å sikre at alle klarer å lese innholdet i meldingene.

Det blir ingen endring for bedrifter som bruker Digipost til å motta meldinger fra andre bedrifter eller kunder.

– Noen vil kanskje ikke engang legge merke til endringen, men vi er sikre på at dette er et viktig tiltak som gjør at meldingene som sendes i Digipost er tilgjengelige og leselige for alle, uavhengig at teknisk utstyr, funksjonsevne og digital modenhet, avslutter Langlo.