SIKKERHET:

STOPPET: Telenor har stanset flere hundre millioner forsøk på digital kriminalitet siden april. (Arkivfoto)

Telenor stoppet 510 millioner forsøk på digital kriminalitet

Telenor stoppet mer enn 500 millioner forsøk på digital kriminalitet i andre kvartal av 2024.

Publisert Sist oppdatert

Administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor forteller i en pressemelding at antallet viser hvor stort samfunnsproblem digital kriminalitet er.

– Omfanget av hendelser Telenor håndterer i løpet av et kvartal, viser med all tydelighet at nordmenn daglig er mål for kriminelle som ønsker å stjele informasjon og penger. Dette må vi alle ta på alvor, sier hun.

Økt bruk av kunstig intelligens

I en spørreundersøkelse gjennomført for Telenor, svarer rundt halvparten at de er mer bekymret for å bli utsatt for digital kriminalitet i dag enn for ett år siden.

I tillegg oppgir sju av ti at de frykter at utbredelsen av kunstig intelligens vil føre til mer kriminalitet.

Engebretsen forklarer at denne frykten er berettiget.

– Det er ingen tvil om at de som står bak, allerede benytter seg av denne type teknologi for å bli mer effektive og treffsikre i sine angrep. Det blir stadig vanskeligere å avdekke forsøk på svindel og annen kriminalitet uten spesialisert teknologi og fagekspertise.

510 millioner forsøk

Telenors sikkerhetsfiltre stoppet 482 millioner av de totalt 510 millioner forsøkene på kriminalitet i andre kvartal.

Sikkerhetsfiltrene jobber med blokkering av kjente svindelsider, phishing-forsøk og nedlasting av skadevare. Engebertsen forteller at det er flittig bruk av kunstig intelligens i utarbeidelse av falske nettsider som brukes i svindel og phishingforsøk.

– Kriminelle tar for eksempel i bruk kunstig intelligens til å samle informasjon om bedriftene som de utgir seg for å være. Slik kan kriminelle utnytte kjente merkevarer på en måte som vil være svært vanskelig å skille fra profesjonelt utarbeidede kampanjer fra de virkelige selskapene.

Hun forteller også at man kan finne tjenester på nett hvor man kan bestille phishingkampanjer. Kunstig intelligens brukes også for å samle inn personlig informasjon fra blant annet sosiale medier for å skreddersy svindelkampanjer mot enkeltpersoner.

Banktrojaner oppdaget for første gang i Norge

Telenor blokkerte også 16,9 millioner forsøk på kriminalitet via SMS og 10,9 millioner uønskede anrop dette kvartalet.

Flere tusen av de blokkerte SMS-ene var knyttet til spredning av skadevaren Vulture, som er en kjent banktrojaner. Ved nedlastning av varen får kriminelle kontroll over offerets mobiltelefon og kan tappe informasjon og penger.

– SMS-trafikken knyttet til spredning av Vulture ble raskt blokkert i Telenors systemer. I tillegg sperret våre sikkerhetsfiltre muligheten til å laste ned trojaneren.

(©NTB)

aksel.oliver.egge@ntb.no