FORSKJELLIG BRUK: Digitale tvillinger har forskjellige bruksområder for interne og eksterne formål i virksomhetene. Kombinert gir de konkurransefortrinn, ifølge Gartner. (Foto: Istock)
FORSKJELLIG BRUK: Digitale tvillinger har forskjellige bruksområder for interne og eksterne formål i virksomhetene. Kombinert gir de konkurransefortrinn, ifølge Gartner. (Foto: Istock)

Gartner: Digitale tvillinger mainstream

En undersøkelse fra analyseselskapet Gartner viser at stadig flere virksomheter utvikler og tar i bruk digitale tvillinger.

Publisert Sist oppdatert

En digital modell av et fysisk system hvor tilstand overvåkes og måles og hvor det kan foretas handlinger uten å gripe inn i det fysiske objektet, kalles gjerne en digital tvilling.

Det er særlig i byggebransjen det er tatt i bruk i Norge, hvor Statsbygg krever av nye prosjekter at det skal foreligge en digital tvilling før bygging starter.

Større bedrifter

Undersøkelsen er gjort blant større bedrifter med minst 50 millioner dollar i årlig omsetning. Det er virksomheter i Kina, Tyskland, India, Japan, Storbritannia og USA som er spurt.

Med dette grunnlaget konkluderer Gartner med at av 13 prosent av organisasjonene som har prosjekter innenfor tingenes internett, IOT, også har tatt i bruk digitale tvillinger. 62 prosent er enten i prosessen med å etablere bruk av digitale tvillinger eller har planlagt å ta det i bruk.

– Resultatene, spesielt i sammenligning med tidligere undersøkelser, viser at digitale tvillinger langsomt er på vei til å bli mainstream, sier Benoit Lheureux, forskningsdirektør i Gartner.

Han peker på at Gartner tidligere har anslått at i 2022 vil flere enn to tredjedeler av virksomheter som har tatt i bruk IOT har i det minste én digital tvilling i produksjon.

Tjener flere formål

En nøkkelfaktor er at digitale tvillinger har forskjellige bruksområder for interne og eksterne formål i virksomhetene. 54 prosent av de som deltok i undersøkelsen rapporterte at de fleste av de digitale tvillingene de har bare tjener ett formål. Men at de enkelte ganger har flere bruksområder.

Rundt en tredjedel oppgir at de fleste eller alle deres digitale tvillinger tjener flere brukergrupper. Et eksempel er at den digitale tvillingen til en oppkoblet bil kan brukes av fabrikanten, serviceleverandøren og forsikringsselskapet. Hver av dem med forskjellige behov for IOT-data.

Når undersøkelsen spør om brukergruppene som betjenes av digitale tvillinger, varierer svarene sterkt, fra interne brukere av IOT-data og sikkerhetspersonale til kommersielle partnere og teknologileverandører.

– Disse funnene viser at digitale tvillinger tjener et stort spenn av forretningsformål, sier Lheureux, som peker på at de som designer digitale tvillinger må være bevisst at løsningene deres mest sannsynlig vil bli tatt i bruk av flere forskjellige brukere av IOT-data og at de må være utstyrt med dertil passende tilgangspunkter.

Integrering ønsket

Når en virksomhet har tatt i bruk flere digitale tvillinger, vil det være fornuftig å integrere dem, mener Gartner. For eksempel vil et kraftverk med IOT-forbindelser til ventiler, pumper, generatorer og annet utstyr kunne ha digitale tvillinger for hver enkelt enhet.

Men også en sammensatt digital tvilling som kombinerer IOT-data fra alt utstyret for å kunne analysere og drifte helheten.

Selv om dette gir ganske komplekse modeller, har 61 prosent av de virksomhetene som har tatt i bruk digitale tvillinger kombinert minst ett par av dem, gjerne flere.

74 prosent av dem som ikke ennå har integrert digitale tvillinger, vil gjøre det i løpet av de neste fem årene, ifølge Gartner. Dette resultatet forteller også at 39 prosent av de som har deltatt i undersøkelsen har ikke integrert digitale tvillinger. Av disse svarer 26 prosent at de ikke har planer for å gjøre det i de kommende fem årene.

Lheureux oppsummerer at sann integrasjon av digitale tvillinger fortsatt er relativt komplisert og krever store evner innen integrasjon og informasjonshåndtering.

– Evnen til å integrere digitale tvillinger med hverandre vil bli en differensierende faktor fremover, etter hvert som fysisk utstyr utvikler seg, sier han.