NYHETER:

Signicat med løsninger for KYB og KYC.
SIKRER: Myndighetspålagte regelverk for bedrifter og organisasjoner kan være vanskelige å følge. Signicat vil gjøre det enklere. (Illustrasjon: Signicat)

Signicat med nye løsninger for at bedrifter kan overholde regelverk

Signicat introduserer InstantKYC og InstantKYB for gjennomgående innrullering i samsvar med regelverket.

I en pressemelding skriver Signicat at de er Europas ledende leverandør av digitale identitetsløsninger, og kunngjør lanseringen av de nye løsningene InstantKYC og InstantKYB.

Disse løsningene representerer et betydelig fremskritt når det gjelder identitetsverifisering, risikoreduksjon og overholdelse av lover og regler, og tilbyr enkelte ende-til-ende-løsninger for innrulleringsprosesser for både KYC og KYB.

InstantKYC og InstantKYB skal være banebrytende KYC- og KYB-løsninger med forhåndskonfigurerte arbeidsflyter, som er basert på beste praksis. De er utviklet på grunnlag av mange års erfaring fra en rekke bransjer, inkludert fintech, finans og forsikring.

De tilbys som implementeringsklare løsninger, i full overensstemmelse med hvert lands lokale regelverk for arbeidsmiljølov, noe som gjør det enkelt for bedrifter å ekspandere til flere land.

Hva er KYC og KYB?

KYC står for "Know Your Customer". 

Det er en prosess som brukes av finansinstitusjoner og andre bedrifter for å verifisere identiteten til sine kunder og forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

I Norge er KYC-kravene regulert av finansforetaksloven og forskriften om forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering. 

Disse lovene og forskriftene pålegger finansinstitusjoner å gjennomføre en rekke tiltak for å identifisere sine kunder, vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, og rapportere mistenkelige aktiviteter til myndighetene.Noen av de vanligste KYC-tiltakene inkluderer:

  • Verifisering av identitet: Dette kan innebære å be om identitetsdokumenter, for eksempel pass eller førerkort, og å verifisere adressen til kunden.
  • Identifisering av den reelle eieren: Dette er nødvendig for å sikre at kunden ikke handler på vegne av en annen person eller organisasjon som er involvert i hvitvasking eller terrorfinansiering.
  • Vurdering av kundens risikoprofil: Dette innebærer å ta hensyn til en rekke faktorer, for eksempel kundens bosted, yrke og transaksjonshistorikk.
  • Overvåking av kundens transaksjoner: Dette kan innebære å se etter mistenkelige aktiviteter, for eksempel store transaksjoner som ikke samsvarer med kundens risikoprofil.

KYC-kravene kan være byrdefulle for både bedrifter og kunder, men de er viktige for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Know Your Business – KYB: Dette ligner på KYC for enkeltpersoner, men fokuserer på å verifisere identiteten og legitimiteten til et firma. Dette kan innebære å bekrefte firmanavnet, adressen, organisasjonsnummeret og eierskapsstrukturen..

Tilgjengelighet

InstantKYC og InstantKYB er rettet mot selskaper i regulerte og ikke-regulerte sektorer som ønsker å innpasse risikodeteksjon i sine kundeintegreringsprosesser, forbedre automatiseringen og effektivisere internasjonale ekspansjonsstrategier gjennom forenklede arbeidsflyter.

InstantKYC er tilgjengelig i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Nederland, Tyskland, Spania og Storbritannia, mens InstantKYB er tilgjengelig i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Nederland.

Signicat planlegger å utvide disse løsningene til flere land i løpet av kort tid, slik at de blir tilgjengelige i flere markeder enn de nåværende. I tillegg tilbyr Signicat integrasjon med sin Case Manager-løsning for å visualisere resultater på en problemfri måte.

Se hele pressemeldingen her.