DIGiTALISERING: Sigve Brekke og Berit Svendsen fra Telenor fikk blant annet med seg Statsminister Erna Solberg for å snakke om 5G og digitalisering på morgenkvisten torsdag. (Foto: Gisle Orlund)

5G er mye mer enn fart

5G og digitalisering var i sentrum da Telenor trommet sammen næringsliv, politikere og statsminister Erna Solberg i noen morgentimer torsdag.

Publisert Sist oppdatert

Sigve Brekke og Berit Svendsen, henholdsvis konserndirektør i Telenor og administrerende direktør i Telenor Norge understreket nok en gang at veien mot 5G gikk via 4G og holdt fast på at Telenors startpunkt var 2020 for 5G. De to understreket begge at Norge var i en unik posisjon med tanke på infrastruktur, de understreket også at Norge med sitt ganske unike opptak av teknologi hadde alle forutsetninger til å håndtere overgangen til 5G meget godt. – 5G er mye mer enn ekstreme hastigheter. Dette er teknologi som er så pålitelig, kraftfull og presis at vi kan basere samfunnskritiske tjenester som samferdsel, helse og nødkommunikasjon over et mobilnettverk. Tjenester som i dag har nulltoleranse for utfall kan baseres på 5G-teknologien i fremtiden, forteller Svendsen. I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 67,5 milliarder kroner til samferdsel. Kun 230 millioner kroner er bevilget til utbygging, sikkerhet og et mer robust digitalt transportnett. – Kartlegging av bruk- og investeringsområder vil være kritisk for utbygging av 5G-teknologi i mobilnettet. Næringslivet viser stor interesse for å ta del i denne utviklingen. Jeg etterspør den samme iveren fra landets øverste ledelse slik at det også kommer velferdssamfunnet vårt til gode, konstanterte Svendsen. Utbyggingen av 5G skiller seg fra 3G og 4G ved at det krever en mer omfattende infrastruktur med fiber i bakken og sendere i lufta. 5G vil bygges ut trinn for trinn etter hvor det er størst bruksbehov.

Samarbeid

Samtidig som det ble trukket frem flere eksempler på områder der 5G vil være naturlig fremover, trakk begge Telenortoppene spesielt frem Kongsbergprosjektet som et meget godt eksempel på at Norge er langt fremme. Kongsberg er det første området i Norge der man skal teste ut 5G i praksis, med alt fra autonome biler til helseprosjekter.Behovet for samarbeid mellom det offentlige og private ble trukket frem som en nøkkel for at både 5G og den pågående digitaliseringen av Norge skulle lykkes.

Dette var noe som også ble understreket av Erna Solberg. Hun mente også at Norge hadde unike forutsetninger for å ta i bruk 5G og den generelle digitaliseringen til å forandre samfunnet. Solberg understreket den redselen dette kan skape i befolkningen. Hun tenkte da på redselen for å bli utdatert eller overflødig. Hun mente imidlertid at denne utviklingen også gav enorme muligheter til utvikling, så lenge samfunnet også brukte sine ressurser på å gi muligheter til befolkningen og arbeidsstokken for å gjøre seg klar for den nye tiden som kommer. Hun trakk spesielt frem transportsektoren som en av de områdene der vi kom til å miste mange arbeidsplasser i fremtiden og at vi har et ansvar for å skape alternativer til de som er engasjert i denne sektoren og de andre sektorene der digitalisering vil føre til reduksjoner av arbeidsplasser. Samtidig påpekte hun at det var få land som hadde Norges unike posisjon og forutsetninger for å klare denne overgangen.