FØRST UTE: Øyvind Skjervold og Atle Ruud i Enova var først ute til å ta i bruk den nye ID-porten. Her deltar de i et webinar sammen med Digitaliseringsdirektoratet. (Foto: Enova)

Enova først inn gjennom ID-porten

Nå har over 6.000 offentlige tjenester i stat og kommune året på seg for å gjøre det samme.

Enova er først av alle til å ta i bruk den nye ID-porten. Det skjedde i slutten av april da Enovatilskuddet ble oppdatert til å bruke det nye systemet. Formålet med moderniseringen av ID-porten er å gjøre alle digitale tjenester mer sikre og egnet for større trafikk i framtiden. 

– Vi brukte om lag ett dagsverk på å oppdatere Enovatilskuddet inn mot nye ID-porten. Overgangen gikk greit uten noen forsinkelser. Vi kan trygt råde andre til å sette i gang denne oppdateringen, sier Øyvind Skjervold, it-arkitekt i Enova, i en melding.

Frist ut året

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett og gir tilgang til over 6.000 tjenester fra stat og kommune. Portalen som nå er over på ny teknisk plattform, skal sikre at norske virksomheter i framtiden kan håndtere høyere volum og større trafikk i it-løsningene, samt legge til rette for nye bruksområder. I perioden april til desember 2023 skal alle kunder og leverandører flytte til nye ID-porten. Dersom en tjeneste ikke blir flyttet over, vil den slutte å fungere.

– Nå har de offentlige tjenestene i Norge året på seg til å ta i bruk den nye ID-porten. Vi anbefaler at de starter så snart som mulig slik at vi ikke får et rush inn mot nyttår, sier Olav Skarsbø, seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), i meldingen.

En pålitelig plattform

Enovatilskuddet er Enovas støtteordning for privatpersoner, med 16 ulike energi- og klimatiltak hvor Enova kan tilby støtte til gjennomføring. I 2022 støttet Enova i alt 15.400 tiltak i norske husholdninger.

– Interessen for å gjøre energi og klimatiltak har økt de siste årene. For å tilby forbrukerne en best mulig tjeneste, trenger vi en rask og pålitelig plattform. Det opplever vi at vi har fått nå, sier Skjervold i Enova.

For Enova føyer overgangen til den nye ID-portalen inn i rekken av grep for å effektivisere tilbudet til forbrukerne. Statsforetaket har i en årrekke arbeidet med å fornye og utvikle sine digitale tjenester overfor forbrukerne.

– Enova skal bidra til at Norge lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. For å nå dette målet, må vi sørge for at publikum opplever oss som lettbeint og fleksibel. Den nye ID-porten vil bidra til dette, sier Atle Ruud, direktør for digital transformasjon i Enova.