KAN SPARE: Norsk næringsliv kan spare 14 milliarder årlig ved å droppe e-post og PDF-fakturaer. (Foto: Unsplash)
KAN SPARE: Norsk næringsliv kan spare 14 milliarder årlig ved å droppe e-post og PDF-fakturaer. (Foto: Unsplash)

Bedriftene taper milliarder på å sende ut fakturaer

Næringslivet kan spare 14 milliarder kroner i året ved å gå fra tradisjonell fakturabehandling til heldigital betalingsløsning, viser fersk rapport fra Regnskap Norge.

Regnskap Norges forenklingsrapport inneholder 36 forslag som kan spare norsk næringsliv for 30 milliarder kroner. Ett av forslagene kan alene bistå regjeringen med å nå sitt forenklingsmål på 11 milliarder kroner innen 2025.

– Regjeringen er milevis fra målet sitt. Ifølge rapporten vår kan bedriftene spare 14 milliarder årlig ved å droppe e-post og PDF-fakturaer. Nå ber vi regjeringen gjøre den fulldigitale faktureringsløsningen EHF obligatorisk for fakturering mellom bedrifter, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge, i en pressemelding.

Digital fakturabehandling er effektivt og miljøvennlig

Bedrifter som leverer produkter eller tjenester til det offentlige må sende regningen som EHF. Det har vært et krav siden 2019. Formålet er å fremme effektiv og miljøvennlig fakturahåndtering i offentlig anskaffelser.

– Regnskap Norge drømmer om sømløs samhandling også innad i næringslivet. En fulldigital faktureringsløsning vil spare bedriftene for penger, tid og utslipp, sier Regnskap Norge-direktøren.

– EHF effektiviserer også samhandlingen mellom kjøper og selger ved at ordre- og lagersystemer kan snakke sammen. Denne dialogen gjør bestillingen enklere og tidsestimatene mer nøyaktige, mener Aale-Hansen.

Fakta bak beregningene:

Oslo Economics opererer med 190 mill. fakturaer årlig, hvorav 80 mill. B2B/B2G. Estimatet legger til grunn at 60 millioner av disse har et besparelsespotensial på nøkterne 15 minutter (spart tid bl.a. på å ikke måtte skrive, kontrollere, sende, motta og registrere fakturaer). Dette blir 9 milliarder.

Digital samhandling bestilling/lagersamhandling:

Tall fra 2019, Oslo Economics.

B2B/B2G: 78,6 mill. * 5 min (mottaker) * 10 kr/min = 3,9 mrd.

B2C: 110,2 mill. * 1 min * 10 kr/min = 1,1 mrd.

Sum: 136,3 mill. fakturaer = 5 mrd.

Reduserte distribusjonskostnader er i OE-rapporten beregnet til 1 mrd. Halveres skjønnsmessig pga. antatt utvikling.

Merk at tidsbesparelsen synes å være begrenset til utstedelse av faktura, enklere utsendelse, færre purringer, mottak og godkjenningsprosessen.

Etterspør en lov

EHF står for elektronisk handelsformat og er en heldigital måte å formidle fakturainformasjon på. For å motta EHF må bedriften være registrert i Elektronisk mottakerregister (ELMA).

– Det er riktig at alle næringsdrivende har lov til å kreve EHF-fakturaer. Flere bedrifter krever også dette i dag. Omstillingen tar imidlertid lenger tid enn ønsket, og i dette tilfellet har næringslivet behov for et regelverk som gir fortgang på overgangen til en 100 % digital flyt av fakturainformasjon. For en gangs skyld etterspør vi dulting fra staten, avslutter Regnskap Norge-sjefen.