NYHETER:

MÅ SATSE: Vi må satse på AI-forskning for å sikre at vi har nasjonal kontroll, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp). (Foto: Ilja C. Hendel)

AI-milliard skal brukes til forskningssentre for kunstig intelligens

Forskningsrådet vil opprette mellom fire og seks forskningssentre for kunstig intelligens. Regjeringen har tidligere satt av 1 milliard kroner til AI-forskning.

Publisert Sist oppdatert

Det skal utlyses fire til seks femårige, tverrfaglige og tverrsektorielle AI-sentre, innenfor en ramme på 850 millioner kroner. De resterende midlene kan for eksempel brukes på forskerskoler, internasjonalt samarbeid og koordinering.

– Dette er en merkedag for en viktig satsing for hele Norge. Vi er et av de mest digitaliserte landene i verden, og har et unikt utgangspunkt for å lykkes. Kunstig intelligens kommer til å forandre samfunnet på måter vi ennå ikke forstår eller har styring over. Vi må satse på AI-forskning for å sikre at vi har nasjonal kontroll, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

De nye AI-sentrene vil utgjøre en sentral del av Forskningsrådet samlede innsats innen kunstig intelligens.

– Skal vi konkurrere internasjonalt, trenger vi sterke miljøer innen kunstig intelligens, sier styreleder Gunnar Bowin i Forskningsrådet.

Regjeringen la i fjor 1 milliard kroner i potten for å satse på AI-forskning, og Forskningsrådet fikk i oppdrag å finne ut hvordan midlene skulle benyttes.

Bevilgningen skal brukes til å skaffe større innsikt om hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet, å få mer kunnskap om nye digitale teknologier, og til å styrke innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

– Vi skal ha kraftfulle sentre som gjennom tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, involvering av privat og offentlig sektor, og internasjonalt samarbeid til sammen utgjør en helhet, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet i en pressemelding.

– Vi ser også at det er stort potensial for norsk næringsliv i å koble kompetansen og kapasiteten i akademia med verdiskapingsmulighetene som ligger i kunstig intelligens. Dette vil vi jobbe videre med fremover, sier hun.

(©NTB)

per.helge.berg@ntb.no