BRANSJE:

AUTOMATISERER: Sammen med Sopra Steria skal Lotteri- og stiftelsestilsynet utvikle skybaserte løsninger for å avdekke kampfiksing. Fra venstre: Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kjell Rusti, direktør i Sopra Steria. (Foto: Sopra Steria)

Utvikler nye skybaserte løsninger for å avdekke kampfiksing

Lotteri- og stiftelsestilsynet oppgraderer Pengespillregisteret. Får hjelp av Sopra Steria og benytter Salesforce som plattform.

Publisert Sist oppdatert

Lotteri- og stiftelsestilsynet jobber blant annet mot kampfiksing, for tilsyn av pengespill og tilsyn av spillmarkedet etter hvitvaskingsloven. 

Nå setter de fart på den digitale utviklingen av Pengespillregisteret samt tilhørende saksbehandlingssystem. Registeret er en søkeside med informasjon om godkjente aktører i pengespillmarkedet, samt hvem som har tillatelser til å drive med pengespill som lotto og bingo.

Pengespillregisteret er basert på eldre teknologi fra det som frem til 2023 het Lotteriregisteret. Nå har tilsynet behov for å utvikle plattformen, slik at den blir enda mer brukervennlig. Dette skal Sopra Steria hjelpe til med, og Salesforce er valgt som skybasert plattform.

– Vi gjennomførte en god og grundig anbudsprosess med mange store og relevante aktører. Valget falt på Sopra Steria, som leverer en helhetlig løsning og en arkitektur som vi kan bygge ut på en funksjonell måte fremover. Løsningen med Salesforce treffer oss godt i forhold til samfunnsoppdraget vi skal utføre, fordi vi skal ha en høy grad av automatisering, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, i en pressemelding fra Sopra Steria.

Teknologi er avgjørende

Lotteri- og stiftelsestilsynet har inngått en 4-årsavtale med Sopra Steria. I tillegg til å utvikle systemer for Pengespillregisteret, skal dagens løsning for tilsyn med stiftelser videreutvikles. Også denne ved hjelp av Salesforce. Tilsynet mottar flere hundre saker fra stiftelser i året. Tidligere har mange av disse sakene blitt håndtert manuelt i dagens arkivsystem, men nå jobber de for at mer og mer blir fulldigitalisert. For å nå målsetningen har Sopra Steria også bidratt med å integrere Public 360-plattformen inn i Salesforce, for å forenkle og effektivisere saksbehandling og arkivering. 

Teknologi er helt avgjørende for å gjøre en god jobb. Vi har kunder og brukere som blant annet er frivillige organisasjoner, små stiftelser og idretten i Norge.

Atle Hamar, Lotteri- og stiftelsestilsynet

– Teknologi er helt avgjørende for å gjøre en god jobb. Vi har kunder og brukere som blant annet er frivillige organisasjoner, små stiftelser og idretten i Norge. Årsmelding og regnskap blir skrevet på fritiden, derfor er vi opptatt av effektivitet i saksbehandlingen og en plattform hvor brukerne forstår oss på første forsøk, sier Hamar.

Lotteri- og stiftelsestilsynet signerte kontrakten med Sopra Steria rett før jul, og samarbeidet er allerede i gang.

– Dette er en viktig kontrakt for oss, og vi er glade for at vår kompetanse vil gi verdi inn i det viktige samfunnsoppdraget Lotteri- og stiftelsestilsynet utfører, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria.