MODERNISERER: Gunnar Nybø er leder for offentlig sektor i Tieto Norge, og skal nå levere digital saks- og arkivsystem til den kommende storkommunen Lillestrøm. (Foto: Arkivfoto)

Tieto digitaliserer ny storkommune

Når Lillestrøm, Fet, Skedsmo og Sørum kommuner slår seg sammen den første januar 2020, skal digitale verktøy stå klar for å støtte Norges niende største kommune.

Publisert Sist oppdatert

Den første januar 2020 står nye Lillestrøm kommune fram som Norges niende største kommune med sine 87.500 innbyggere. Dette er resultatet av den kommende kommunesammenslåingen av Lillestrøm, Fet, Skedsmo og Sørum.

Forarbeidet med å sette opp den nye storkommunen er forlengst i gang, og nå melder Tieto at de er valgt til å levere løsningen for saksbehandling, arkiv og dokumenthåndtering, politisk saksbehandling og møte- og utvalgsbehandling.

Løsningen er basert på Tietos Public 360°, som ble en del av det finske storselskapet da de kjøpte opp Software Innovation i 2015.

Morgendagens løsninger

Ifølge en pressemelding fra Tieto skal løsningen legge opp til en digital dialog der offentlig sektor ikke skal trenge å spørre innbyggerne på nytt om informasjon de allerede har. Dette er et vel kjent prinsipp, og en av de grunnleggende ambisjonene i stortingsmeldingen «En digital agenda for Norge» fra 2016. I tillegg loves det at Lillestrøms innbyggere skal få umiddelbart svar dersom det ikke er behov for skjønn i behandlingen.

– Kommunesammenslåing er en krevende og omfattende prosess. Vi har en rekke prosjekter som har som mål å utvikle de beste løsningene for den nye kommunen. Løsningen vi har valgt skal bidra til en god saksbehandling og arkivering. Dette er et viktig fundament for digitalisering av kommunens øvrige tjenester. Det vil bidra til flere og bedre tjenester, samt en åpen kommune ut mot innbyggere og næringsliv. Digitalisering vil også gi en mer effektiv ressursbruk og gi grunnlag for bedre beslutninger, sier Torbjørn Pedersen, digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune, i pressemeldingen.

Lillestrøm er langt framme

Ambisjonen med anskaffelsen er flerdelt. De interne arbeidsprosessene skal effektiviseres, samtidig som at innbyggerne og næringslivet skal få bedre tjenester. Dette fordrer en effektiv digital infrastruktur i bunnen, som sikrer både intern samhandling og enklere publikumsdialog.

– Lillestrøm ligger langt fremme i arbeidet med å digitalisere kommunens tjenester, og vi er imponert av deres arbeid for å skape en god brukeropplevelse for innbyggere og næringsliv. I tillegg har de gjennomført en ryddig og profesjonell gjennomføring av anskaffelsen. Vi håper å bidra til å skape begeistring om kommunens digitale tjenester og utvikle flere og bedre innbyggertjenester som skal bidra til en mer effektiv kommune, sier Gunnar Nybø, leder for offentlig sektor i Tieto Norge, i pressemeldingen.