STRØM: Kraftsektoren blir stadig mer digitalisert. Det stiller høyere krav til informasjonssikkerhet.
(Foto: Leif Martin Kirknes)
STRØM: Kraftsektoren blir stadig mer digitalisert. Det stiller høyere krav til informasjonssikkerhet. (Foto: Leif Martin Kirknes)

Statnett og NTNU inngår femårig samarbeidsavtale om informasjonssikkerhet

Målet er å sikre en stadig mer digitalisert kraftsektor i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

– Informasjonssikkerhet er kompetanse vi trenger i kraftsektoren. Derfor støtter vi nå et professorat som innebærer å utvikle og formidle kunnskap om informasjonssikkerhet med vekt på behovene i vår sektor, og er glade for det samarbeidet vi nå etablerer med NTNU på dette viktige området, sier Beate Sander Krogstad, konserndirektør for IT i Statnett.

Avtalen innebærer finansiell støtte til et professorat innen området, hvor utvikling av forskningsprosjekter og veiledning til master- og doktorgradsstudenter inngår i forventningene, heter det i en pressemelding.

– Norge er i omstilling, og digital teknologi spiller en stadig viktigere rolle også i kraftbransjen, sier Ingrid Schjølberg, dekan på fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU.

– Et tett samarbeid mellom fagmiljøer og næringsliv, samt et høyt nivå på utdanning innen informasjonssikkerhet er avgjørende for å møte utfordringene fremover. Denne avtalen er svært viktig for å styrke samarbeidet mellom IE-fakultetet og Statnett, fortsetter hun.

Muligheter og risiko

Konserndirektør Krogstad fremholder at digitalisering åpner for muligheter som er trengs for å sikre en fremtidig strømforsyning som er både klimavennlig, sikker og kostnadseffektiv.

– Samtidig introduserer digitaliseringen oss for nye risikoområder. Disse må vi ha kompetanse til å forebygge og håndtere, og vi må kontinuerlig vie utfordringene tilstrekkelig oppmerksomhet, understreker Krogstad.

Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) understreker i sine risikovurderinger faren for dataangrep, ikke minst mot viktig infrastruktur som energiforsyning:

«Virksomheter innen norsk statsforvaltning, kritisk infrastruktur, deler av norsk næringsliv og norske teknologibedrifter, er utsatte etterretningsmål og må sørge for å ha god datasikkerhet og oversikt over egen nettverksstruktur. (…) aktører tilknyttet petroleums- og energisektoren (må) regne med at de vil være utsatt for avanserte nettverksoperasjoner i 2019», heter det i PSTs trusselvurdering for 2019.

Flere professorer

Nils Kalstad er instituttleder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU. Han sier om avtalen at de er glade for at de i samarbeid med Statnett kan styrke det nasjonale fagmiljøet for å sikre både kraftsektorens og nasjonens operative evne i fremtiden.

– Vi trenger fortsatt elkraftingeniører som har Ohms lov under huden, men vi trenger også forskjellige typer digital ekspertise for å lykkes i fremtiden, sier Statnetts FoU-direktør Sonja Berlijn.

– Ved å samarbeide med NTNU bidrar vi til at det utdannes ingeniører med en kompetanse som vi trenger om noen år.

I fjor inngikk Statnett og NTNU femårige samarbeidsavtaler om to andre professorater, ett om maskinlæring og blockchain og ett om vern i kraftsystemet. Nå er Irina Oleinikova ansatt som professor innen fagområdet vern, mens Umit Cali har takket ja til stillingen som professor i maskinlæring og blockchain.