NYHETER:

UNDER LUPEN: Rapporten Status Kommune 2024 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. (Foto: naruedom)

KS har sluppet årets statusrapport for kommunene 

For sjette år på rad gir KS ut en helhetlig publikasjon som belyser utviklingen og utfordringene i kommunene og fylkene innenfor noen utvalgte samfunnsområder. Blant annet digitalisering.

Rapporten Status Kommune 2024 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt og kunnskapsbank over fakta på over 130 områder i kommuner og fylkeskommuner.

I Status Kommune finner du områder som den økonomiske utviklingen, demografi, tjenesteproduksjon, arbeidsliv og lokaldemokrati, klima og miljø og digitalisering og innovasjon. Den ser også nærmere på noen utviklingstrekk i byer og tettsteder og omstillingskraft i næringsutviklingen. 

I rapporten kan du blant annet se hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk.

Rapporten viser også at et økende antall utfordringer er digitale, og at kommunene arbeider aktivt for å bedre ikt-sikkerheten. 

17,4 prosent av kommunenes toppledere betrakter it-sikkerheten som «meget god».

Årets rapport og kartløsningen finnes her.