DIGITALISERING: Fagpressen skal få mer statlig støtte til innovasjon, foreslår regjeringen. Den vil også gi mer til små, lokale redaksjoner. (Foto: Unsplash)

Digitalt truede redaksjoner får en hjelpende hånd

Små lokale redaksjoner og fagpressen skal få mer statlige tilskudd til redaksjonelle innovasjonsprosjekter, foreslår regjeringen.

Publisert

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sendte tirsdag ut forslaget på høring.

– Små aktører sliter med å overleve gjennom alle de utfordringene man står i med teknologi, konkurranse fra de store plattformselskapene. Denne ordningen gjør det mulig for mindre aktører å få et løft til for eksempel å digitalisere eller gjøre ting man ellers ikke ville gjort, sier Trettebergstuen til NTB.

Hun legger til at ordningen er ment å skulle stimulere til mediemangfold, samt styrke de mediene som er viktige for demokratiet, og en åpen og opplyst samtale.

Vil styrke fagpressen

Det foreslås to små justeringer i ordningen som er åpen for norske mediebedrifter. De vil gjøre porten videre for hvilke fagpressemedier som kvalifiserer for støtte.

– Fagpressen er ekstremt viktig for ytringsfrihet og vårt demokrati. De har evnen til å gå i dybden på temaer som nyhetspressen ikke kan. Som alle andre medier er også fagpressen digitalt utsatt, sier statsråden.

Hun presiserer at dette er et ledd i at regjeringen ønsker å anerkjenne og styrke fagpressen.

Små vil få mer støtte

Den andre gruppen som tilgodeses i forslaget er små, lokale redaksjoner. De er like utsatt for globale aktører i annonsemarkedet som de store mediehusene i Norge.

For små redaksjoner er det utfordrende å sette av ressurser til innovasjon. Da blir det også vanskelig med 50 prosent egenfinansiering.

– Derfor vil vi øke støtten fra 50 til 75 prosent av prosjektkostnadene, sier Anette Trettebergstuen til NTB.

Hvor mye forslaget vil koste, framgår ikke av høringsnotatet. Det kommer ifølge kulturministeren fram i statsbudsjettet for 2023.