IT-BRUK: Ny statistikk fra SSB viser at bedriftenes bruk av it ikke endrer seg mye fra år til år. (Foto: Istock)

78 prosent har hjemmeside

Norske bedrifter har ifølge ny statistikk ikke økt bruken av grunnleggende it nevneverdig de siste årene.

Publisert Sist oppdatert

I en tid der digitalisering er ett av de heteste temaene i både private og offentlige virksomheter, viser ny statistikk at det ikke er noen spesiell økning i bruken av grunnleggende it-funksjoner i norske bedrifter.

Det er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som har lagd statistikken «Bruk av IKT i næringslivet», basert på et utvalg på 4.500 virksomheter innen en rekke næringer, der bedriftene har minst 10 ansatte.

Redusert bruk av hjemmesider

Statistikken fra SSB viser at bedriftenes bruk av hjemmesider har gått tilbake 2 prosentpoeng i forhold til tidligere år. For 2018 er andelen av virksomheter som bruker hjemmesider på 78 prosent, mens dette tallet har ligget stabilt på 80 prosent de tre foregående årene.

69 prosent av bedriftene bruker hjemmesiden sin til å informere om varer, tjenester og priser. I næringsgruppen «Informasjon og kommunikasjon» gjør 90 prosent av bedriftene dette. I motsatt ende finner vi næringsgruppen «Detaljhandel med unntak av motorvogner», der bare 49 prosent av virksomhetene gjør det samme.

Samtidig viser tallene fra SSB at i 2016 betalte 36 prosent av bedriftene for reklame på internett. Denne andelen har økt til 45 prosent i 2018. Det er i næringsgruppen «Handel med og reparasjon av motorvogner» vi finner den største andelen av bedrifter som betaler for reklame på internett. Nesten tre av fire av disse virksomhetene gjør det i 2018.

Bredbåndsdekning øker langsomt

SSB har undersøkt om hvor mange av bedriftene i utvalget som har bredbånd. Totalt for alle typer bredbånd er andelen 95 prosent av virksomhetene i 2018. De tilsvarende tallene for tidligere år er 94 prosent i 2017, 93 prosent i 2016 og 94 prosent i 2015.

Andelen av de som har fast, kablet bredbånd var 89 prosent i 2018. I 2017 var dette tallet 85 prosent, i 2016 87 prosent og i 2015 var det 88 prosent. De resterende baserer seg på mobilt bredbånd.

Høyeste nedlastingshastighet har økt i samme periode. I 2015 var andelen av bedriftene med raskere enn 30 Mbit/s bredbånd på 37 prosent. Denne andelen har økt jevnt siden da, med 44 prosent i 2016, 45 prosent i 2017, og 50 prosent nå i år.