INN PÅ TINGET: Tør vi å håpe på at vi nok en gang skal få en digitaliseringsmininster i stortingsgangene? Det er i så fall på tide. (Foto: Istock)

Endelig? 

LEDER: Statsminister Jonas Gahr Støre gikk utenfor manus og bebudet et grep på digitalisering under sin halvårlige skrytetale. Vi håper at grepet betyr en digitaliseringsminister, siden talen ellers bar preg av at vi ikke har hatt en.

Publisert Sist oppdatert

Digitalisering står sentralt i stadig flere deler av samfunnsutviklingen. Derfor var det nesten påfallende da statsministeren gikk gjennom punkt for punkt på sin halvårlige skryteliste, nesten helt uten å snakke om digitalisering.

Han var innom flere temaer der digitalisering burde stått sentralt. Hvordan vi skal skape mer på en grønnere og bedre måte. Hvordan vi skal styrke bedrifter og næringslivet. Digitalisering nevnes i forbifarten når han snakker om hvordan regjeringen ønsker å legge til rette for enklere rapportering, men ikke når han snakker om forsvaret.

Heller ikke når han snakker om helse, eller hvordan vi skal klare overgangen til nye energiformer.

Det er først når han kommer inn på det man ikke kommer utenom i 2023 – kunstig intelligens – at digitalisering kommer på banen. Kunstig intelligens skal bli hovedtema i regjeringens bebudede nye digitaliseringsstrategi.

Sånn sett oppsummerer talen på mange måter regjeringens manglende fokus på digitalisering så langt.

Sånn sett oppsummerer talen på mange måter regjeringens manglende fokus på digitalisering så langt. Distrikts- og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik virker – som tittelen tydelig indikerer – mest opptatt av distrikts- og kommunalpolitikk. Ikke digitalisering. Han har dessuten hatt mer enn nok med reverseringsoppgaver i kommunal- og fylkespolitikken. 

Problemet er bare at digitalisering ikke er noe som skjer av seg selv.

Tilsynelatende er digitalisering så viktig at det skal gjennomsyre arbeidet til alle departementene. Problemet er bare at digitalisering ikke er noe som skjer av seg selv. I hvert fall ikke dersom det skal digitaliseres helhetlig, slik at alle deler av samfunnet kan dra nytte av det.

Derfor er det helt på sin plass med et politisk grep på digitaliseringsområdet, slik det glapp ut av statsministeren på pressekonferansen. Det er noe samfunnet, norsk it-bransje, og kanskje til og med departementene selv, vil dra nytte av.

Vi får følge med til høsten – og håpe på det beste. Det føles som en evighet siden sist det var fullt fokus på dette viktige området.