ENGASJERT: Vår nye helseminister Ingvild Kjerkol er en erfaren helsepolitiker, og Computerworld fikk snakke med henne under Ehin-konferansen på Hellerudsletta.

Trinnvis realisering og pasientfokus

Spennende signaler fra ny helseminister – utvikling skal gjøres av private.

Publisert Sist oppdatert

Digitalisering av helse-Norge var tema da vår ferske helseminister Ingvild Kjerkol åpnet Ehin-konferansen på Hellerudsletta tidligere i uka. Computerworld fikk en mulighet til å spørre henne om hennes prioriteringer etter åpningstalen.

Ingvild Kjerkhol, er en erfaren helsepolitiker, og har fulgt de store digitaliseringsløpene i norsk helsesektor lenge. Det kan komme godt med, siden hun tar over stafettpinnen i en tid da pandemien både overskygger og tydeliggjør det skrikende behovet for digitalisering av norske helsetjenester.

– Behovet er enormt, og det aller første spørsmålet er hvordan du vil gripe an de enorme utfordringene vi står overfor?

- Det er viktig at man støtter opp om de prosessene som er på gang, og at man veldig tydelig sier at vi må ha en trinnvis framgangsmåte, så vi kan realisere gevinster underveis.

- De nasjonale e-helseløsningene må vi utvikle funksjonalitet på, så tjenesten får dem tilgjengelig og brukervennlig. Vi må ikke se på de store offentlige investeringene som samferdselsprosjekter og store byggeprosjekt, men som en trinnvis framgang. Det har jo vært mye læring fram til i dag, nå må vi ha fokus på gjennomføring.

Det har jo vært mye læring fram til i dag, nå må vi ha fokus på gjennomføring.

Hun viser til konkrete prosjekter der leverandører står klare med løsninger som er kompatible med de nasjonale e-helseløsningene som er rullet ut.

– Det går et prosjekt i Midtnorge, helseplattformen med en amerikansk leverandør, også jobbes det videre med felles kommunal journal og samhandlingsløsninger.

Balansere kommunalt og nasjonalt

– For å få tatt i bruk de nasjonale løsningene må det dyttes fra sentralt, samtidig kommer det tydelige signaler om desentralisering fra den nye regjeringen. Er ikke dette en motsetning?

– Det er politikkens kunst, og det er jo det umuliges kunst. Vi er nødt til å ha dem som eier tjenesten med oss, og her er det både push og pull for å få det til. Vi har også en kommunesektor som tar gode løsninger i bruk når det virker fornuftig og rimelig for det ansvaret det har overfor pasientene, også må vi bare koordinere oss bedre nasjonalt, for å få større fart på gjennomføringen.

– Kommunalministeren blir en viktig alliert for meg, han er også digitaliseringsminister, og han kommer også fra kommunesektoren.

– Så tittelen digitaliseringsminister videreføres?

– Ja.

Hente løsninger fra markedet

Den nye regjeringen har tatt sterkt til orde for reduksjon i bruk av konsulenter, og den har også tatt til orde for at det offentlige skal ha større eierskap til it-løsninger som utvikles. I helsesektoren står vi foran store løp, og i krokene på Ehin var det spredt usikkerhet omkring statens rolle i årene som kommer.

– Skal staten eie de store utviklingsprosjektene vi står foran i helsesektoren, eller skal dette utvikles privat?

– Denne regjeringen mener at vi skal hente løsninger i markedet, og her har vi en veldig potent norsk leverandørindustri. Jeg fikk i dag presentert nytt videokonferansesystem fra Cisco, med basis fra gamle Tandberg, som er tatt i bruk i Levanger, lokalsykehuset midt. Kreftlegene der får en direkte kommunikasjon med spesialistene fra St. Olav, og kan drive en desentral kreftbehandling som er trygg og god, og nært pasienten.

– Her er det mange muligheter, også må vi ikke lage visjonene så store at de blir luftslott, derfor er jeg veldig nøye med å si at vi skal ha en trinnvis realisering av målene. Målet der framme vil stå ganske fast, men veien dit kommer til å endre seg, fordi dette er en bransje hvor utviklingen går veldig raskt.

Helseminister Ingvild Kjerkol utenfor Ehin.

Møteplasser er viktige

Ehin på Hellerudsletta samlet mer enn 1.000 deltakere. I lys av smitteutviklingen sier antagelig frammøtet fra helsesektoren noe om viktigheten av å ha arenaer der forskjellige perspektiver kan møtes og utveksle tanker om problemstillinger.

– Møteplasser er veldig viktig. Her møtes både tjenesten og fagfolkene, og de ulike leverandørene. Det er kontakter mellom forskere og det kommersielle. Summen av det kan være nyttig og god erfaringsutveksling. Leverandørindustrien ser hvis konkurrentene har fått til noe bra også, så dette er en viktig arena.

– Og hvis du skulle nevne ett prosjekt som ditt signalprosjekt for din tid som helseminister?

– Jeg må nesten si to ting: Gjøre livet for dem som lever med sykdom enklere. Det er de som ikke skal inn for å fikse helsen sin, men som lever med kronisk sykdom. Her er bruk av teknologi og digitale løsninger sentralt.

– Det andre er pasientforløpet. Vi har verdens beste helsetjeneste, det viser Mirror Mirror-rapporten oss, men på ett parameter var vi helt nede på åttendeplass, og det var på pasientforløpet. Det å ha helsetjenesten rundt pasienten, det er viktig, avsluttet helseministeren.