SAMLET HELSE: På Helsenorge.no kan man sende melding til lege, bytte lege, bestille legetime på nett, bestille pasientreiser, resept, vaksiner, frikort, se på kjernejournalen sin, se pasientjournalen sin, ha e-konsultasjon med legen på skjerm osv. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Nordmenn frykter mindre kontakt med legen når helsevesenet digitaliseres

Nordmenn vil ha mer menneskelig kontakt med helsepersonell og frykter personlig informasjon på avveie når helsevesenet blir digitalt, viser ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Hver tredje pasient og pårørende sier at de ikke ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet, ifølge tall fra Norsk e-helsebarometer, som er Norges største meningsmåling om nordmenns holdninger til digitalisering av helsesektoren.

Den viktigste årsaken er mindre menneskelig kontakt med legen og annet helsepersonell.

I undersøkelsen, gjort blant 1.000 pasienter og pårørende og 825 sykepleiere og leger, kommer det fram at befolkningen i bunn og grunn er positiv til digitaliseringsprosessen i helsevesenet. Likevel svarer åtte av ti nordmenn at de foretrekker at kontakt med helsepersonell skjer ansikt til ansikt ved personlig oppmøte.

Stor jobb

Administrerende direktør Kolbjørn Haarr i DIPS, som blant annet utvikler og leverer elektronisk postjournal og e-helseløsninger til mange norske sykehus, mener det er viktig å ta signalene om menneskelig kontakt på alvor.

– Det er viktig at alle aktører som jobber innenfor e-helse tar dette innover seg. Vi e-helseleverandører har en stor jobb å gjøre med videreutvikling av det digitale brukergrensesnittet mot pasientene, sier Haarr.

Merarbeid

Blant legene og sykepleierne som er spurt i undersøkelsen, svarer over halvparten at større satsing på digitale verktøy ikke frigir tid til mer pasientkontakt, og at de opplever merarbeid som følge av problemer med innføring av ny teknologi.

Sju av ti sier at de ikke blir tatt med på råd om innføring av digital teknologi der de jobber. Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund sier at dersom de digitale løsningene ikke er tilpasset behovet i tilstrekkelig grad, vil de bare stjele tid fra kontakten med pasientene.

– Det er helsepersonell som møter den enkelte pasient, og som vet hvor skoen trykker. Det er derfor svært viktig at helsepersonell er involvert i utviklingen av de digitale løsningene, sier By.

Sensitive opplysninger

Undersøkelsen, gjort av Opinion for Norsk Sykepleierforbund og DIPS, viser at nordmenns største bekymring når det kommer til digitaliseringen av helsevesenet, er at pasientinformasjon skal komme på avveie og misbrukes. Helsepersonell deler frykten med pasienter og pårørende.

DIPS-direktør Haarr mener denne frykten er sterkt overdrevet.

– For menigmann er det nok vanskelig å forstå kompleksiteten i alle sikkerhetsnivåene og de risikodempende mekanismene som disse enorme systemene inneholder. Vi bør heller sørge for fortgang i arbeidet for at alt helsepersonell i alle helseforetak har riktig tilgang til nødvendig informasjon om pasienten, når de trenger det, sier Haarr.

(©NTB)