DIGITALT FYLKE: Rogaland (her representert med Stavanger) har et næringsliv preget av mye internasjonal virksomhet. Det gjør også digitaliseringstakten større enn for resten av landet. (Foto: Alexey Topolyanskiy)
DIGITALT FYLKE: Rogaland (her representert med Stavanger) har et næringsliv preget av mye internasjonal virksomhet. Det gjør også digitaliseringstakten større enn for resten av landet. (Foto: Alexey Topolyanskiy)

Rogalandsbedrifter blant de mest digitale i landet

Nesten tre av fire små og mellomstore virksomheter i Rogaland gjennomfører tiltak for å digitalisere virksomheten.

72 prosent av virksomhetene i Rogaland gjennomfører digitaliseringstiltak, 32 prosent måler effekten og 20 prosent rapporterer på tiltakene. Det er gjennomgående høyere i Rogaland enn for landet som helhet, der tallene er henholdsvis 70, 21 og 13 prosent.

Dette skriver rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO i en pressemelding. De har bedt Norstat og Vardehartmark om å ta temperaturen på små og mellomstore bedriftene (SMB) i Norge. 1.200 virksomheter har berettet om sine markedsutsikter, bærekraftsarbeid og digitaliseringstiltak.

– Vi er et fylke preget av mye internasjonal virksomhet - som i stor grad kan tilskrives oljenæringen. At Rogaland er blant de fremste på digitalisering, kan være en naturlig følge av et utadrettet blikk, sier Stein Rhoar Juul, Partner i BDO og leder av region Sørvest.

Mangel på kompetanse

I Rogaland forventer 44 prosent av SMB-bedriftene en økning i omsetning i løpet av de neste tolv månedene, mens 59 prosent forventer en økning på lengre sikt (3 år).

– Barometeret tyder på at SMB-ene i vår region nå ser veien ut av utfordringene pandemien har skapt, sier Juul.

36 prosent av SMB-ene i Rogaland forventer en økning i antall ansatte de neste 12 månedene. Dette er to prosentpoeng høyere enn for landet som helhet.

Samtidig blir nettopp mangel på kompetanse og arbeidskraft sett på som et hinder for positiv utvikling av 35 prosent av de spurte. Dette er i tråd med gjennomsnittet på landsbasis.