FUSJON: Episerver og Ektron slår seg sammen til nytt selskap for innholdsforvaltning. (Illustrasjonsfoto)

Episerver og Ektron fusjonerer

Rask omstilling i digitale kanaler skaper behov for endring i mange bransjer, mener det nye selskapet.

Programvareleverandøren Episerver slår seg sammen med amerikanske Ektron. Det nye selskapet skal hete Episerver, og satser på å bli ledende på levering av løsninger for "digitale opplevelser" og innholdsforvaltning.

Tilsammen vil nye Episerver har over 8 800 kunder i mer enn 30 land og omlag 880 partnerbedrifter. Selskapet leverer programvare for markedsføring og innholdsforvaltning. Bakgrunnen for sammenslåingen skal være den stadig raskere omstillingen i digitale kanaler, noe Episerver mener skap er store behov for endring i mange bransjer.

Administrerende direktør for det fusjonerte selskapet blir Mark Duffel, mens James Nordwood blir strategi- og markedsdirektør. Episervers tidligere administrerende direktør Martin Henricson blir arbeidende styreformann.

- Vi sikter oss inn på et marked hvor tilbudet ennå ikke samsvarer med etterspørselen, sier Duffell i en melding.

Nye Episerver eies forøvrig av Accel-KKR, "spesialister på eierskap i programvare- og it-selskap".