VOKSER I NORGE: Bjørn Rydland i Alcatel-Lucent gleder seg over kraftig vekst framover i Norge.

Nokias oppkjøp styrker Norge

Nokias oppkjøp av Alcatel Lucent  blir hilst med entusiasme i Norge. Det styrker konkurransevenen til den norske virksomheten.

Publisert Sist oppdatert

- Det er ikke alle fusjoner og oppkjøp som er like enkle å gjennomføre. Men sammenslåingen av Alcatel Lucent og Nokia Networks er bra for arbeidsplassene, det er bra for innovasjonen og utvikling og for styrken i markedet, sier lederen for Alcatel Lucent i Norge Bjørn Rydland.

Sterk forskningsinnsats

- Det nye selskapet får 5 milliarder kroner til forskning og utvikling hvert år. Nokia som overtar er meget sterkt finansielt. Nokia har også en betydelig styrke på 5G-utvikling. Det er akkurat dette som måtte til for å henge med i kappløpet internasjonalt, sier Bjørn Rydland.

Dermed blir det Nokia som skal bygge de tredje mobilnettet i Norge – Ice sitt nett. Når franske Alcatel nå forsvinner ut av Norge er det en lang historisk epoke som tar slutt. Ja, faktisk skal selskapet i år feire 100 års jubileum siden Skandinavisk gummmi- og kabelfabrikk ble etablert. Så ble det STK og Alcatel STK som på det meste på 80-tallet hadde nesten 4000 ansatte ot tre milliarder i omsetning. da var både kabelproduksjon og forsvarsteknologi (nå Nexans) sentralt.

Ved fusjonen nå er Alcatel Lucent det klart største selskapet i Norge med henimot 300 millioner i omsetning og utsikter til å øke via Ice-kontrakten. I Norge var Nokia Networks før dette oppkjøpet nesten radert ut. Nokia hadde ingen avtaler om bygging av mobilnett og de overførte byggingen av Nødnettet til Motorola.

Men nå vil de være tilbake for fullt fordi Alcatel Lucent har sikret seg kontrakten for utbyggingen av det tredje mobilnettet – Icesitt nett.

Ny stormakt

På verdensbasis blir Nokia nå en stormakt som kan kjempe mot de to største Ericsson og Huawei. Spesielt  i USA der Huawei ikke får slippe til verken hos Verizon eller AT&T vil nye Nokia stille sterkt. De er også veldig godt posisjonert på småcelleteknologi og VOIP noe som var to utslagsgivende faktorer da Ice gjorde sitt valg.  Avtalen innebærer at Alcatel Lucent verdsettes  til rundt 15,6 milliarder euro, tilsvarende rundt 132 milliarder norske kroner. Dette innebærer en premie på 28 prosent over snittkursen de siste tre månedene.Det opplyses videre at selskapene sikter mot synergier på rundt 900 millioner euro i 2019. Rentekonstnadene alene ventes å reduseres med 200 millioner euro allerede i 2017.

At ikke alle fusjoner og oppkjøp er så enkle å gjennonmføre vet nok partene i denne. Nokia Networks het en gang Nokia Siemens Networks og fra før er franske Alcatel slått sammen amerikanske Lucent.