OPPDRETT: Akva Group leverer teknologi og kompetanse på akvakultur til oppdrettsnæringen, og valgte Infor Cloudsuite ERP da de skulle standardisere i skyen. (Foto: Akva Group)

Akva-gruppen valgte Infor Cloudsuite ERP

Industribedrift innenfor akvakultur valgte vertikalløsning i skyen

Den norske akvkakultur-bedriften AKVA Group valgte Infor da de standardiserte på ERP-plattform i skyen. Løsningen har en ramme på 100 millioner kroner over ti år, og ventes å være på lufta for 1.500 brukere første kvartal 2023. Akva Group er til stede i globale akvakulturmarked, med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Hellas, Litauen, Canada, Australia, Kina og Tyrkia, og leverer alt fra enkeltkomponenter til komplette løsninger innenfor akvakultur.

– Transisjonen til en felles skybasert ERP-plattform er en forretningskritisk del av vår digitaliseringsreise, der vi har klare forventninger om at dette skal hjelpe oss med å forbedre interaksjon og forretningsflyt internt, samt forbedre leveransekapasitet og -presisjon til våre kunder, sier sier CFO Ronny Meinkøhn, i Akva Group.

– De siste årene har Akva Group kjøpt flere selskap som har bidratt til å styrke selskapets markedsposisjon. Samtidig har dette gitt oss flere ERP-systemer i gruppen, noe som har gjort forretningskritiske prosesser mindre effektive. Derfor gjorde vi en grundig vurdering med flere ERP-leverandører, der Infor presenterte den beste løsningen med en plattform for digitalisering som også dekker åre behov for sikkerhet og stabilitet, sier han.

Bio-tech

Akva Group er et norsk selskap med en visjon om å levere teknologi og tjenester som løser biologiske utfordringer i den globale akvakulturindustrien. God fiskevelferd og operasjonell ytelse skal sikre lønnsomhet for kundene, ved hjelp av alt fra enkle komponenter til serviceoppdrag og komplette installasjoner.

Selskapet startet med å levere merder og foringsanlegg i siste halvdel av 70-tallet og starten av 80-tallet, men har siden årtusenskiftet foretatt en rekke oppkjøp i sektoren. Selskapet ønsker å bruke sin kunnskap og erfaringen innenfor feltet til å skape bærekraftige løsninger for oppdrettsnæringen, enten på land eller til havs.

Industrier

ERP-leverandøren Infor, som satser tungt på industrispesifikke løsninger, ser valget som en bekreftelse på at selskapets strategi fungerer. I motsetning til flere av ERP-gigantene som satser bredt, er Infor svært tydelige i enkelt-vertikaler der programvaren passer bedre med færre tilpasninger.

– Vi er glade for at Akva Group har valgt vår industrispesifikke ERP-løsning, sier norgessjefen i Infor, Erlend Skaar-Olsen i pressemeldingen.