AVVIK: Evry og SCB skal ifølge Evry være enige om at det finnes avvik i datainnsamlingen. It-selskapet skriver også at det ikke er klart i hvilken grad dette har påvirket estimatene i statistikken. (Arkivfoto)
AVVIK: Evry og SCB skal ifølge Evry være enige om at det finnes avvik i datainnsamlingen. It-selskapet skriver også at det ikke er klart i hvilken grad dette har påvirket estimatene i statistikken. (Arkivfoto)

Evry-feil fører til at Sveriges BNP må regnes ut på nytt

It-selskapet gjennomfører revisjon for å avdekke om det finnes grunnlag for kritikken.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i høst ble det kjent at Evry ble pekt ut som syndebukken etter at det var feil i den svenske ledighetsstatistikken.

Da den Statistiska Centralbyrån (SCB) i oktober skulle overlevere arbeidsledighetstallene, var disse overdrevent høye. Dataen er samlet inn av Evry på oppdrag fra SCB i Sverige.

Nå tvinges SCB å regne om Sveriges BNP. Det skriver svenske Aftonbladet.

Avisen skriver blant annet at underleverandøren, Evry, skal ha presset frem feilaktige tall over arbeidsløsheten, og at flere av de ansatte har følt seg så presset av selskapet at de dermed har tydd til juks. Dette er informasjon Aftonbladet skal ha mottatt av en kilde. 

Sveriges bruttonasjonalprodukt, BNP, skal også ha blitt påvirket av den feilaktige statistikken i arbeidsledighetsundersøkelsen. Dermed tvinges SCB å gå tilbake i tid og regne om Sveriges BNP, skriver Aftonbladet.

Gjennomfører revisjon

Evry gjennomfører nå en revisjon med en ekstern og nøytral tredjepart for å avdekke hvorvidt det finnes grunnlag for denne kritikken. Det skriver Evry selv på sine sider.  

Parallelt med dette pågår også en intern gjennomgang av arbeidet.

– Hensikten med begge gjennomgangene er å få klarhet i vår datainnsamling og vår rapportering til kunden, sier Karin Schreil, leder for Evry Sverige, i nyhetsmeldingen på Evry.no.

Evry skriver også at det var deres ansvar å samle inn data basert på telefonintervjuer, og at både de og SCB er enige om at det finnes avvik i datainnsamlingen. It-selskapet skriver også at det ikke er klart i hvilken grad dette har påvirket estimatene i statistikken.

– Det har i media også fremkommet opplysninger om arbeidsforholdet ved vårt callsenter på Solna i Sverige. Vi har kollektivavtaler for samtlige ansatte i selskapet, dette gjelder også for våre medarbeidere ved callsenteret. Disse påstandene tar vi på største alvor, og har dermed utvidet oppdraget i den eksterne revisjonen til også å omfatte de interne arbeidsforholdene, sier Schreil.