TIL BUNNS: Karin Schreil, leder for Evry Sverige, forteller at de har bedt SCB om å delta i EYs revisjon. (Pressefoto: Evry) 

Evry gjennomfører revisjon etter feil i ledighetsundersøkelse

Vil avklare om det er grunnlag for kritikken.

Publisert Sist oppdatert

Da den Statistiska Centralbyrån (SCB) i oktober skulle overlevere arbeidsledighetstallene, var disse overdrevent høye. Dataen er samlet inn av Evry på oppdrag fra SCB i Sverige, og dermed ble it-selskapet pekt ut som syndebukken da SCB ble tvunget til å regne om Sveriges BNP. 

I tillegg kunne det svenske Aftonbladet fortelle om kritikkverdige arbeidsforhold ved Evrys callsenter.

Revisjon

Torsdag presenterte SCB i Sverige en revidert statistikk over landets Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) for perioden juli 2018 - september 2019.

Evry har, som underleverandør til SCB i en årrekke, gjennomført telefonintervjuer og samlet en delmengde av dataene som har utgjort grunnlaget for AKU. Hovedansvaret har hele tiden ligget hos SCB, og SCB har hatt fullt innsyn i prosessene og metodene som er anvendt av Evry til gjennomføring av intervjuene for SCB. Det skriver Evry i en pressemelding på sine sider.

It-selskapet forklarer at SCB selv har samlet inn de gjenværende dataene og stått for beregningene og statistikken, som til slutt har utgjort AKU.

Ifølge Evry er det også SCB som har hatt opplæring av de ansatte i Evry som jobber med å gjennomføre intervjuene i undersøkelsen.

Nå gjennomfører Evry en revisjon sammen med EY, som en ekstern og uavhengig tredjepart, for å avklare om det er grunnlag for kritikken. Parallelt vil det også bli gjennomført en intern gjennomgang.

- Innsamling av rådata for AKU er en komplisert prosess, som SCB har hatt fullt innsyn i under Evrys utførelse av oppdraget. Evry setter sin ære i å levere kvalitet i de oppgavene vi jobber med. Ettersom det fremdeles er uklart hvilke potensielle avvik og feil som kan foreligge, samt i hvilken grad dette potensielt kan ha påvirket det endelige resultatet i statistikken, har vi bedt SCB om å delta i EYs revisjon, sier Karin Schreil, leder for Evry Sverige, i meldingen.

Sjekker påstander

I pressemeldingen fra Evry står det at de siste dagene har vært vanskelige for kollegene på callsenteret i Solna, som har opplevd alvorlige beskyldninger i media knyttet til leveranser og forhold på arbeidsplassen.

Schreil forteller at de tar påstandene som er publisert i media alvorlig, og at de ønsker å undersøke om det er grunnlag for disse påstandene. De har derfor valgt å utvide revisjonen med EY til også å omfatte arbeidsmiljøet på callsenteret.

Evry avventer nå resultatene av den eksterne revisjonen for å avklare hvorvidt det finnes eventuelle avvik i innsamlingen av rådata, og i så fall om de kunne ha påvirket resultatene av disse dataene.

- Vi antar at det er i begge parters interesse å innhente fakta gjennom en uavhengig revisjon for å forstå hva som kan ha forårsaket disse påståtte avvikene. Dette er nødvendig for å unngå at en lignende situasjon kan oppstå igjen, sier Schreil i meldingen.

Evry har bedt SCB om å delta i den pågående revisjonen med EY og avventer nå svar fra SCB.