TENKER NYTT: I et presset marked må man tenke nytt. Marko Valsamidis er leder for Experis Academy. (Foto: Ingar Sørensen)

Utdanner egen kompetanse i et støvsugd it-marked

I samarbeid med Nav rekrutterer Experis unge mennesker i Nav-systemet til et opplæringsprogram for å få dem ut i it-jobb.

Publisert Sist oppdatert

Når it-bransjen sliter med å finne kompetansen de mangler i markedet, setter Experis Academy inn egne tiltak for å fylle gapet.

– Markedet er støvsugd for it-kompetanse. Derfor velger vi å investere i en gruppe mennesker vi har tro på, for å bygge den kompetansen vi ser at næringslivet trenger, sier Marko Valsamidis, leder for Experis Academy i en pressemelding.

Om undersøkelsen

  • ManpowerGroups arbeidsmarkedsundersøkelse gjennomføres hvert kvartal blant et representativt utvalg norske arbeidsgivere. Undersøkelsen for fjerde kvartal er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i juli 2022 med 770 respondenter.
  • Hver deltaker blir stilt det samme spørsmålet: Forventer du at bemanningen i din bedrift vil øke, minke eller holde seg uendret i det kommende kvartalet? Netto bemanningsutsikter beregnes ved å trekke andelen som skal bemanne ned fra andelen som skal bemanne opp.
  • Positive bemanningsutsikter vil si at en overvekt av bedriftene forventer å bemanne opp, og tyder dermed på at den totale sysselsettingen også vil gå opp. Resultatet er justert for sesongvariasjoner.

Undersøkelsen er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS). Dette er en undersøkelse som har blitt gjennomført i over 50 år, og er mye brukt som ledende indikator på sysselsetting. Feilmarginen i Norge er +/- 3,5 prosentpoeng.

Bransjen for it, teknologi, media og kommunikasjon fortsetter å være blant bransjene som har størst behov for folk, ifølge Manpowergroups arbeidsmarkedsundersøkelse for fjerde kvartal. Den siste undersøkelsen viser at hele 51 prosent av bedriftene i bransjen forventer å ansette flere i kommende kvartal. Trekker man fra bedriftene som skal nedbemanne og justerer for sesongvariasjoner blir netto bemanningsutsikter +41 prosent.

Stort og ubrukt potensial

– Det er mange dyktige, engasjerte og ambisiøse mennesker i Nav-systemet, men som av en eller annen grunn ikke får seg en jobb de trives med. I dag er det dessverre slik at hvis du vil ha en it-jobb må du ta en it-utdannelse som tradisjonelt tar minst tre år. Vi vil bane vei for at folk enklere kan få seg en relevant jobb i denne bransjen, sier Valsamidis.

Ideen til programmet startet i det små i 2019, da Nav inngikk et samarbeid med den frivillige bevegelsen Lær Kidsa Koding. Her fikk Nav-registrerte ungdommer opplæring og jobb som kodeinstruktører for barn. Dette ble etablert som et prosjekt i områdesatsingen i Oslo, under Delprogram sysselsetting.

Vi klarer ikke bygge den type opplæring vi trenger for å tette gapet tilstrekkelig fort.

Marko Valsamidis

Prosjektet, som etter hvert ble utvidet til også å favne andre bydeler i Oslo, viste at det er stor it-interesse og -motivasjon blant Nav-registrerte unge, der mange ga klart uttrykk for at de kunne tenke seg et program der resultatet var jobb som utviklere.

Videre var ønsket å løfte kompetansen til et slikt nivå at disse ungdommene kunne komme inn i it-jobb. Det ble derfor tildelt midler fra Oslo byråd til å kjøpe inn dette fra en ekstern leverandør, og det var her initiativet ble løftet inn i Experis Academy. Det ble utstedt et offentlig anbud til flere tilbydere, og til slutt gikk Experis Academy av med seieren.

– Næringslivet må tenke nytt

Experis Academy-lederen forklarer at i møtet med økt rekrutteringsbehov og manglende kompetanse, bør bedriftene rette fokuset innover, og bli bedre på å gi tilbud om opplæring, ikke bare til nye kandidater som rekrutteres til et opplæringsprogram, men også til eksisterende ansatte.

– Det mangler omkring 25 000 it-ressurser i Norge i dag, og det utdannes rundt 3000 i året. Så det vi ser er at behovet ikke bare vil bestå, det vil nær sagt dobles de neste fem årene, sier han.

Valsamidis understreker at vi ikke rekker å fylle det økende behovet for it-kompetanse raskt nok, hvis markedet skal fortsette å tenke på utdanning og rekruttering på samme måte som før.

– Måten vi tidligere har prøvd å fylle dette gapet på er å utdanne folk i den tradisjonelle skolen, som tar mellom 3 og 5 år. Det er en for kortsiktig løsning, og det går ikke lenger: Vi klarer ikke bygge den type opplæring vi trenger for å tette gapet tilstrekkelig fort.