UGYLDIG OPPSIGELSE: De fire ansatte i Facebook Norway as mottok oppsigelsene 18. november i fjor. Oppsigelsene oppfylte ikke lovens formkrav og Facebook sendte 28. november nye og likelydende oppsigelser til de fire, men heller ikke den var gyldig.

Facebook tapte i retten mot oppsagte ansatte i Norge

Fire oppsagte Facebook-ansatte i Norge vant fram i retten mot Facebook-eier Meta.

Publisert

I praksis betyr seieren en ekstra månedslønn, skriver Dagens Næringsliv.

De fire måtte før jul gå fra jobbene sine i forbindelse med nedbemanning, men de bestred oppsigelsene og krevde å få stå i stillingene sine til saken var avgjort. Oslo tingrett gir de fire medhold gjennom en midlertidig forføyning.

De fire ansatte i Facebook Norway as mottok oppsigelsene 18. november i fjor. Oppsigelsene oppfylte ikke lovens formkrav og Facebook sendte 28. november nye og likelydende oppsigelser til de fire, men heller ikke den var gyldig. Først 5. desember fikk de fire en gyldig oppsigelse.

De fire har en oppsigelsestid på én måned, tellende fra begynnelsen av påfølgende måned etter at oppsigelsene mottas. Dermed betyr slutningen at de fire beholder lønn og forsikringer i januar.

– Slutningen sier ikke at oppsigelsene i Facebook Norway var ulovlige. Den utsetter kun oppsigelsesperioden til neste uke, sier Meta i en kommentar via advokat Even Næstvold i Arntzen de Besche til Dagens Næringsliv.

(©NTB)