NY TILNÆRMING: – Da jeg startet M-Files i Finland, var vår visjon å skape en helt ny og unik tilnærming til informasjonshåndtering. I dag er denne visjonen fullt ut realisert, sier gründer og administrerende direktør Antti Nivala. (Foto: M-Files)
NY TILNÆRMING: – Da jeg startet M-Files i Finland, var vår visjon å skape en helt ny og unik tilnærming til informasjonshåndtering. I dag er denne visjonen fullt ut realisert, sier gründer og administrerende direktør Antti Nivala. (Foto: M-Files)

Finske M-Files er blitt centaur

Med blant annet drahjelp fra Statens vegvesen har M-Files oppnådd å passere 100 millioner dollar i løpende omsetning.

De senere årene har M-Files ekspandert sterkt utenfor Finland, deriblant i Norge. Selskapet leverer informasjonshåndtering, særlig basert på Microsofts løsninger. Tidligere i år inngikk de en kontrakt verdt 120 millioner kroner med Statens vegvesen.

Dette har ledet til en større satsing på Norge og bidratt en del til M-Files’ ARR – Annual Recurring Revenue, eller løpende årlig løpende omsetning. Og dermed fortjent til å kalles «centaur», et begrep som først ble introdusert av Bessemer Ventures og inkluderer privateide SaaS-selskaper som har nådd 100 millioner dollar i årlig løpende omsetning.

Bessemer Ventures anslår at bare 50 nye Software-as-a-Service (SaaS)-bedrifter nådde Centaur-status på verdensbasis i hele fjor. M-Files sin vekst skyldes økt etterspørsel etter å kunne administrere bedriftenes informasjon på en friksjonsfri måte uavhengig av system, arkiv/lagringsplass, applikasjoner eller antall brukere.

Jobbe smartere

M-Files ble grunnlagt i Finland av administrerende direktør Antti Nivala, og er en uavhengig, privateid virksomhet. Selskapet har utvidet sin tilstedeværelse globalt ved å hjelpe medarbeidere å jobbe smartere og mer effektivt.

Ifølge M-Files har de den eneste rendyrkede moderne plattformen i sin kategori som leverer innovativ funksjonalitet og vinner kunder innenfor stadig flere bransjer i konkurranse med eldre, etablerte leverandører.

I motsetning til de fleste SaaS-baserte teknologiselskaper, som raskt skaffer seg kapital, noe som ofte fører til en rask økning i utgifter, har M-Files' konservative og forsiktige pragmatiske vekst over tid ført selskapet dit det er i dag. Selskapets siste tilførsel av egenkapital skjedde i 2021, hvor selskapet fikk tilført 80 millioner dollar i en kapitaltilførsel ledet av Bregal Milestone.

Denne finansieringen har hjulpet M-Files med å utvikle nye innovative løsninger i M-Files-plattformen, som er en metadata-drevet plattform for dokumenthåndtering.

Microsoft-partner

M-Files har vært en sterk Microsoft-partner i mange år, blant annet gjennom ISV- og Azure IP-programmene for fellessalg. For å forsterke partnerskapet med Microsoft, kunngjorde M-Files i 2022 nye M-Files-abonnementstilbud i Microsoft Azure Marketplace.

Tidligere denne måneden lanserte M-Files en forsterkning og forbedring av M-Files sine integrasjoner med Microsoft Teams og Microsoft Outlook. Denne integrasjonen gir eksterne og interne brukere en enkel, brukervennlig, sikker og sømløs måte å samhandle om M-Files-innhold på, med Microsoft Teams som brukergrensesnitt.