UTVIKLERE: Ansettelsen av flere konsulenter fra Bangladesh står sentralt i den nye stillingen til Petter Irgens Gustafson. (Foto: Jens Wahlberg)

Cefalo ansetter NHST-teknologitopp

Petter Irgens Gustafson er ansatt som operativ direktør (COO) i Cefalo AS.

Publisert Sist oppdatert

It-konsulentselskapet opplever enorm etterspørsel etter utviklere i Norge, og rigger seg for kraftig vekst i tiden som kommer.

– Det er stor mangel på arbeidskraft innen it-utvikling i Norge, og vi ser at stadig flere selskaper etablerer hybride team, med utviklere både hjemme og utenfor landets grenser. Denne trenden vil øke i årene som kommer, og gjennom ansettelsen av Petter Gustafson rigger vi oss for betydelig vekst, sier Per Einar Myklebust, administrerende direktør i Cefalo, i en pressemelding.

Cefalo er et norsk it-konsulentselskap som etablerer og drifter offshore utviklerteam for norske bedrifter. Modellen innebærer at Cefalo ansetter utviklere i Bangladesh som jobber som en integrert del av den norske kundens utviklerteam i fulle stillinger.

Petter Gustafson har tidligere jobbet på kundesiden som teknologidirektør i Cefalos største kunde NHST Media Group AS. Gustafson er på sin side imponert over Cefalos evne til å sørge for riktig kompetanse til rett tid, og sier de fremstår som en solid og ansvarlig arbeidsgiver til konsulentene i Dhaka (hovedstaden i Bangladesh).

– I NHST har vi alltid sett på Cefalo-konsulentene som våre egne ansatte og jobbet i distribuerte team der vi har vært gjensidig avhengig av hverandre. De kulturmessige forskjellene som ligger mellom landene blir gradvis mindre viktig og erstattet av respekt for hverandre. Dette er en forutsetning for å lykkes med distribuerte team, sier Petter Gustafson.

Sikter mot 500 IT-utviklere i Bangladesh

Cefalo har i dag over 170 utviklere i Bangladesh, og sikter mot 500 ansatte de neste fem årene. Selskapet har som målsetting å være en av de mest attraktive arbeidsplassene i Bangladesh. Fremover vil den største oppgaven til selskapet være å rekruttere nok arbeidskraft til kontoret i Dhaka, og sørge for en best mulig integrering med de norske selskapene som behøver dem.

– Enn så lenge har vi en enormt god posisjon i Dhaka, men også vi merker økt press på våre ansatte fra europeiske selskaper som har oppdaget Bangladesh som it-nasjon. Vi må bli litt bedre hele tiden, og Petter vil tilføre viktig kompetanse for at vi kan vokse videre, avslutter Myklebust.