MONTERING: Carolyn Rosten monterer lydlogger og solcellepanel i skogen. (Foto: Carolyn Rosten/NINA)
MONTERING: Carolyn Rosten monterer lydlogger og solcellepanel i skogen. (Foto: Carolyn Rosten/NINA)

Fuglekvitter + kunstig intelligens = sant

Kanskje vil forskerne forstå hva fuglene prøver å si.

NINA-forsker Carolyn Rosten fanger lyd fra fugler og andre dyr for å finne ut mer om hvordan ting henger sammen i naturen.

I prosjektet «Sound of Norway» har Rosten og kollegene satt ut 30 lydloggere i skogen spredt ut over Norge, fra Agder i sør til Finnmark i nord. Hensikten er å finne ut om fuglene kan fortelle oss noe om hvordan naturen endrer seg, ikke minst med tanke på klimaendringer.

– Vi undervurderer ørenes betydning som sanseapparat. Jeg tror det fins mye informasjon vi ikke bruker, og ved å forske på lyd får vi en helt annen forståelse av hvordan naturen fungerer. For eksempel kan vi oppdage sjeldne arter eller fremmede arter som er uønsket i norsk natur, sier Rosten.

Systemet har innebygd en algoritme som kan fastsette 21 fuglearter helt presist og ytterligere 10 arter ganske korrekt.

KI og personvern

– Vi er interessert i fuglesang, blant annet når på året de ulike artene starter og slutter å synge. Det sier noe om når trekkfuglene kommer og drar og forskjeller mellom sør og nord i landet, forteller Rosten.

Lydloggerne går på solceller og batterier, og de sender data over mobilnettverket. Forskerne bruker kunstig intelligens til å kjenne igjen de ulike artene, men også for å sørge for at personvernet blir opprettholdt. Alle data som inneholder mennesker som snakker blir slettet. Systemet har innebygd en algoritme som kan fastsette 21 fuglearter helt presist og ytterligere 10 arter ganske korrekt.

APPARAT: Lydlogger montert. (Foto: Carolyn Rosten/NINA)
APPARAT: Lydlogger montert. (Foto: Carolyn Rosten/NINA)

Algoritmen kommer med et forslag som blir kvalitetssikret av en ornitolog. I år har forskerne satt ut loggere på mange spennende plasser og håper å fange opp enda flere arter.

Ser tiår fram i tid

– Når vi overvåker naturen kontinuerlig på denne måten, kan vi trekke ut informasjon mye mer effektivt og bygge opp lange tidsserier med data. For eksempel kan vi sjekke om de samme artene er her om ti år, og hvilke endringer som har skjedd. Vi kan kanskje si noe om forstyrrelser fra mennesker, og hvilken effekt lyden av biler eller snøskutere har på artene som lever i de aktuelle områdene, sier Rosten.

Forskerne har opprettet Twitter-kontoen «Birds of Norway», hvor du kan gå inn og høre på en og en fuglelyd og stemme på om algoritmen har identifisert rett fugl eller ikke.