NYHETER:

BILDER OG AI: Det er flere ulike forskningsprosjekter som får midler. Blant dem er et prosjekt i Politidirektoratet som skal forske på hvordan de bedre kan avsløre falske passbilder ved hjelp av kunstig intelligens. (Foto: Istock)

46 millioner til forskning i offentlig sektor

Doktorgradsprosjektene til 23 ansatte i offentlig sektor får til sammen 46 millioner kroner. Blant annet skal politiet forske på å avsløre falske passbilder.

– Offentlige tjenester blir bedre og mer effektive når de er kunnskapsbaserte. Disse prosjektene vil gi forskning som skal løse konkrete problemer i offentlig sektor. Det trenger vi for å utvikle løsninger som fungerer, og for at vi som samfunn kan ta forskningen raskere i bruk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

I pressemeldingen opplyses det at Forskningsrådet vil dele ut 46 millioner kroner fordelt på 23 doktorgradsprosjekter i offentlig sektor.

Det er flere ulike forskningsprosjekter som får midler. Blant dem er et prosjekt i Politidirektoratet som skal forske på hvordan de bedre kan avsløre falske passbilder ved hjelp av kunstig intelligens.

I tillegg får Forsvaret midler til å forske på stressmestring for spesialstyrkene og Tromsø kommune får støtte til forskning på hvordan de kan forbedre prioritering og tildeling av langtidsopphold på sykehjem.

– Vi trenger økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og et tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og offentlige aktører. Forskningsbasert innovasjon er avgjørende for å kunne løse de store utfordringene vi står overfor framover, seier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

(©NTB)