UNGE: Over halvparten av bedriftene som søker på Forskningsrådets ordning er under ti år gamle. Åtte av ti av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. (Foto: Istock)
UNGE: Over halvparten av bedriftene som søker på Forskningsrådets ordning er under ti år gamle. Åtte av ti av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. (Foto: Istock)

Stor interesse for forskningsbasert innovasjon

Forskningsrådet har mottatt 230 søknader på til sammen 2,3 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det er stor interesse for Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Rundt 230 søknader på til sammen 2,3 milliarder kroner er mottatt, skriver Forskningsrådet i en pressemelding. Områder som helse, energi, ikt og industri peker seg særlig ut som store og stadig økende.

– Innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille oss til en grønn fremtid. Men skal vi lykkes med den omstillingen må vi ha næringslivet med på laget. Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap for å skape vekst og nye grønne arbeidsplasser, spesielt på vei ut av pandemien. Derfor er det godt å se at dette tilbudet er veldig populært, sier næringsminister Iselin Nybø, i pressemeldingen.

– Den omstillingskraften denne søknadsmengden er et uttrykk for er utrolig gledelig og håpefull. Forskningsrådet er opptatt av å gi best mulig støtte og råd til bedrifter som investerer i forskning og innovasjon. Erfaringen viser at innovasjonsprosjekter vi finansierer både gir fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar. I tillegg gir de samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger som bidrar til omstilling blir tilgjengelig, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Unge og SMB-bedrifter søker

Forskingsrådet oppgir at over halvparten av bedriftene som søker er under ti år gamle. Åtte av ti av søkerne er fra bedrift med under 100 ansatte. Mer enn fem tideler er fra bedrifter med under ti ansatte.

​– Det synes som vi er inne i et "generasjonsskifte" med gründere og bedrifter som ser verdiskapingsmuligheter gjennom forskning og utvikling for innovative teknologier, produkter og tjenester, sier Sundli Tveit.

​ Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter, og der samarbeid med andre bedrifter eller forskningsorganisasjoner er nødvendig for å lykkes. Ordningen skal avlaste risiko forbundet med nødvendige FoU-investeringer hos bedrifter som skal utvikle nye eller forbedrede produkter og tjenester eller produksjonsprosesser.

Forskningsrådet har løpende søknadsfrist for å søke om støtte til innovasjonsprosjekter og mottar gjennom hele året. Det skal bevilges midler i tre puljer gjennom 2021, og per nå er ca 1,3 milliarder kroner avsatt til formålet for hele 2021.