INNOVASJON: Med midler fra Forskningsrådet kan NORA ta del i utviklingen innen kunstig intelligens.

NORA får støtte til forskerskole for KI

Nora, Norwegian Artificial Intelligence Research Constortium, får støtte fra Forskningsrådet til forskerskole med fokus på kunstig intelligens.

Allerede i 2020 startet NORA arbeidet mot en ny forskerskole for KI. Da kom det godt med at Forskningsrådet lyste ut midler for forskerskoler i 2021, som nå NORA har fått tildelt. NORA får opptil 2 millioner årlig i åtte år.

Fantastiske nyheter! KI-feltet beveger seg i en utrolig fart og vil ha en enorm samfunnspåvirkning de neste årene. I samarbeid med industri og offentlig sektor, vil forskerskolen vår holde tritt og utdanne forskere med relevant bakgrunn i både grunnleggende og praktisk bruk av KI, sier Klas Pettersen, administrerende direktør i NORA.

Tar stilling til likestilling

NORA sin nye forskerskole tar også et bevisst grep for å håndtere likestillingsproblematikk i KI. De har valgt at forskerskolens styre og alle rådgivende ledd skal være ledet av kvinner. Styreleder er Cathrine Phil Lyngstad, som er seksjonsleder for dataseksjonen i Nav.