IKKE MUSKLER: Med Nikon DL-kameraene ville Nikon trolig utfordre særlig Sony på markedet for kompaktkameraer i premium-sjiktet, men har ikke tilstrekkelige økonomiske muskler til å klare det. (Foto: Nikon)
IKKE MUSKLER: Med Nikon DL-kameraene ville Nikon trolig utfordre særlig Sony på markedet for kompaktkameraer i premium-sjiktet, men har ikke tilstrekkelige økonomiske muskler til å klare det. (Foto: Nikon)

Nikon går på kraftig smell

Kamera-konsernet varsler store tap og skrinlegger ny kameraserie.

Den japanske kameraprodusenten Nikon dropper nå en prestisjefylt kameraserie etter høye utviklingskostnader og legger frem stygge, røde tall.

Den nye DL-kameraserien fra Nikon ble i første rekke sett på som et mottrekk mot Sonys kraftige satsing i digitalkameramarkedet. Klassiske kameraprodusenter som Nikon og Canon sliter med å holde tritt med aggressive konkurrenter som står friere i å tenke ut nye løsninger.

Dette kommer i kjølvannet av en kunngjøring i november i fjor om at Nikon vil restrukturere og si opp 1.000 ansatte.

Tregt og krympede marked

Markedet for digitale kameraer er tregt og krympende, fastslo Nikon i uttalelsen som ledsaget de dårlige nyhetene.

Det var i februar i fjor at Nikon lanserte tre såkalte premium-kompakter, en ny kameraklasse for Nikon kalt DL-serien. Vi fikk se bilder av tre litt store kompaktkameraer med én-tommes-bildebrikke og betjeningsorganer som tydelig viste at kameraene var myntet på kameraentusiaster.

Ikke minst ble den nye kamerafamilien omtalt som Nikons svar på Sonys vellykte satsing på litt større kompaktkameraer med heftige spesifikasjoner og tilnærmet profesjonelle betjeningsmuligheter.

Så kom forsinkelsene

De nye Nikon-kameraene skulle komme i salg i juni 2016. Men juni kom og gikk uten at vi fikk se noe til de nye kameraene. Forsinkelse i ferdigstillelsen, varslet Nikon.

Nå varsler Nikon at det ikke bare er snakk om forsinkelse, men at DL-kameraene aldri vil komme på markedet i det hele tatt.

Ifølge pressemeldingen fra Nikon dukket det opp problemer i de integrerte kretsene som tar hånd om bildeprosesseringen.

Høye kostnader

Nikon har jobbet hardt for å løse disse problemene og prøve å få den nye kamerafamilien ferdig, men utviklingskostnadene ble etter hvert for store.

For mens pengene fortsatte å renne ut i Nikons bestrebelser på å få kameraene klare for salg, har Nikon-ledelsen sett på salgsnedgangen i digitalkameramarkedet og kommet frem til at med de økte kostnadene ville DL-serien neppe bli profitabel i det hele tatt.

Nikon vil nå legge om hele sin økonomiske strategi og satse på fortjeneste fremfor omsetningsvekst, heter det.

De siste tre årene har Nikons kamerasalg falt med 30 prosent, melder nettstedet Digital Photography Review.

I desember 2016 konkretiserte Nikon nedbemanningsplanene med et sluttpakketilbud til de ansatte. Ifølge denne planen vil mer enn 1.000 ansatte måtte gå innen utgangen av mars i år.

Ekstraordinære tap

Den nye kunngjøringen fra Nikon tok også for seg konsekvensene av kostnadene ved de kunngjorte sluttpakkene samt tap på halvlederproduksjonen. Aksjonærene har fått varsel om at summen føres opp i regnskapet som et ekstraordinært tap for perioden april til desember i fjor, heter det.

Nikon har nå endret budsjettet for den gjenværende delen av inneværende regnskapsår, som avsluttes ved utgangen av mars. Omstillingskostnadene blir høyere enn antatt og beregnes nå til rundt 53 milliarder yen (cirka 3,9 milliarder kroner).